Нова дума

Какво е апостил и къде се поставя?

zoom Какво е апостил и къде се поставя?

10 май 2018

Апостилът е специално удостоверение, което се издава в държавите, подписали Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, съставена в Хага на 5 октомври 1961 г. За България тя влиза в сила на 30 април 2001 г. Испания също е страна по конвенцията.

Хагската конвенция предвижда унифициран способ за оформяне на определена категория документи (публични актове), предназначени за ползване в чужбина - чрез поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение – апостил (на исп. apostilla de La Haya).

По своята същност заверката с апостил представлява легализиране на документа от компетентния орган в държавата, където той е издаден. Заверените с апостил документи се освобождават от всякакви следващи форми на заверка и легализация (от други висшестоящи местни органи в страната на издаване, както и от дипломатическото или консулско представителство на държавата-страна по конвенцията, на чиято територия трябва да се представят). Може да проверите кои държави са страни по конвенцията в сайта: www.hcch.net. България и Испания също са в списъка.

Документите, издадени от посочените държави – например Испания – и снабдени с апостил, не се легализират от българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава или акредитирани за нея. Те се признават от българските органи, когато върху тях или в приложение към тях има поставен в оригинална форма апостил. В случай че документите не могат да бъдат снабдени с апостил, за да произведат действие на територията на България, те трябва да бъдат удостоверени (легализирани) съгласно общоприетата процедура - да са заверени от Министерството на външните работи на издаващата държава, след което - легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея.

 

Пълният текст е публикуван в брой 603 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: