Нова дума

Длъжен ли съм да подавам данъчна декларация?

zoom Длъжен ли съм да подавам данъчна декларация?

5 април 2018

Данъчната кампания Renta 2017 започна на 4 април и ще продължи до 2 юли тази година. Тази година има различни новости, с които ще ви запознаем, но нека първо да дадем отговор на най-важния въпрос, който си задават голяма част от хората: дали са длъжни да подават декларация за доходите си през изминалата година.

От испанската приходна агенция уточняват, че задължени да подадат декларация за IRPF са всички физически лица, които живеят в страната, с малки изключения.

Ето подробности:

Не трябва да представяме декларацията, ако брутните доходи от трудова дейност през 2017 г. и са равни или по-малки от 22 000 евро/годишно и:

- са получени от един работодател/платец;

- са получени от повече от един платец, като сума, получената от втория, третия и т.н. общо, не надвишава1500 евро;

- когато единственият трудов доход се състои от пасивни обезщетения (социалноосигурителни и пасивни пенсии, обезщетения от пенсионни планове, групова застраховка, взаимни фондове за социално осигуряване, корпоративни социалноосигурителни планове, застраховани пенсионни планове и застрахователни обезщетения за т.нар. зависимост (dependencia), при условие че определянето на приложимата ставка на данък при източника е направено в съответствие със специалната процедура, установена със закон (по искане на данъкоплатеца чрез представяне на формуляр 146).

Лимитът за брутния доход пада на 12 000 евро/годишно при следните условия:

- когато доходите от трудова дейност са от повече от един платец, като сума, получената от втория, третия и т.н. общо, надхвърля 1500 евро/годишно;

(Имайте предвид, че ако сте сменили работата един път, вече имате двама платци за годината. Ако сте работили няколко месеца, а през останалото време сте получавали обезщетение, също имате двама платци. Обезщетенията за безработица и майчинството, които изплаща държавата, са доходи от втори източник. Така че ако през 2017 г. сте работили само на едно място, но сте получавали след това „паро” или майчинство  приходът от втория и следващите източници е над 1500 евро сте задължени да подадете декларация.)

- когато получавате компесаторни пенсии на съпруга си или анюитети за храни, които не са освободени;

- когато платецът на трудовия доход не е задължен да прави удръжки;

- когато се получават пълни удръжки от трудова дейност, при условие, че се запази фиксиран процент.

 

Пълният текст е публикуан в брой 601 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: