Нова дума

Сертификат за новопристигнали в Испания граждани на ЕС

zoom Сертификат за новопристигнали в Испания граждани на ЕС

22 март 2018

На какви условия трябва да отговарят новопристигналите в Испания граждани на ЕС, за да получат сертификат и NIE? Отговорът дават от Министерството на труда и социалната сигурност в информация.

КОЙ ТРЯБВА ДА ИМА СЕРТИФИКАТ

Гражданите на страните-членки на ЕС, на Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтнщайн и Норвегия) и Швейцария, както и техните семейства, които смятат да пребивават в Испания повече от 3 месеца, задължително трябва да се регистрират в испанския Registro Central de Extranjeros и да получат сертификат (certificado de registro).

Това е указано в следните нормативни документи – Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros; Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; Orden PRE/1490/2012, de 9 de julio, por la que se dictan normas para la aplicación del artículo 7 del Real Decreto 240/2004, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА

Всеки един гражданин на Европейския съюз има право да пребивава на територията на Испания за период по-голям от 3 месеца, ако отговаря на едно от следните условия:

* Да работи за своя сметка в Испания;

* Да работи за чужда сметка в Испания;

* Да разполага за себе си и за членовете на семейството си с достатъчно финансови средства, за да не се превръща в тежест за испанската осигурителна система за времето на резиденцията си тук. Освен това трябва да има здравна застраховка – към частна компания или към обществена болница, сключена в Испания или в друга страна, която предлага обслужване в Испания за периода на пребиваването тук и отговаря на покриваната от Социалното осигуряване здравна осигуровка за работещите на трудов договор.

Преценката за достатъчността на финансовите ресурси се извършва на индивидуална основа и като се вземат предвид личното и семейното положение на кандидата.

 

Пълният текст е публикуан в брой 600 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: