Нова дума

Всичко за справката за трудов стаж в Испания – Vida Laboral

zoom Всичко за справката за трудов стаж в Испания – Vida Laboral

29 юни 2017

 

Справката за трудов стаж в Испания (Informe de Vida Laboral) се издава от Социалното осигуряване. Тя включва пълна информация относно всички периоди на регистрация (alta) и отписване (baja) на лицето в различните социално-осигурителни режими.

Когато си извадите този документ (как става това, вижте в карето), може да имате някои съмнения, затова Seguridad social разпространи информация, с която се опитва да отговори на най-честите въпроси, задавани от осигурените лица за това какво съдържа формулярът. 

1. Документът Informe de vida laboral е официален

Издаден е от Tesorería General de la Seguridad Social – институция към Seguridad Social в рамките на Министерството на труда и социалната сигурност. Когато получите документа (изпратен по пощата или свален от интернет), трябва да се вгледате в логата и в информацията за издателя, за да се убедите, че е валиден. Имайте предвид, че този документ е безплатен. Обикновено се получава в 4 страници, като най-важна е втората. На първата има данни за лицето и общият трудов стаж. На последните две са разясненията за тълкуванията на повечето от графите.

2. Информацията, която съдържа, са данните за вас в испанското Социално осигуряване

В горната му част са посочени личните данни на лицето – име и фамилия, социалноосигурителен номер и идентификационен номер DNI или NIE (ако става дума за чужденец).

В повечето случаи това, което получавате като информация във Vida Laboral, отговаря на 100% на реалността. Но има ситуации, които не могат да бъдат регистрирани, или са грешни. В повечето случаи това е следствие от трудова дейност, извършвана преди много години, когато не е съществувала онлайн база данни за осигурените лица. Ако евентуално забележите грешка във вашата vida laboral, трябва да уведомите Социалното осигуряване, като представите жалба и информация и документи, които да бъдат отразени в своеобразното ви осигурително досие.

3. Системата на Seguridad Social е структурирана от определени режими

След информация за личните ви данни, документът Informe de Vida Laboral започва с графата RÉGIMEN (Режим). Тя посочва режимът, в който се осигурява или се е осигурявало лицето през съответния период. Може да бъде: Régimen GENERAL, Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia (AUTÓNOMOS), Régimen Especial AGRARIO, Régimen Especial de los trabajadores del MAR, Régimen Especial de la minería del CARBÓN, Régimen Especial de empleados de HOGAR.

 

Пълният текст е публикуван в брой 583 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари:

  1. Здравейте! Вече съм в България. Имам нужда от Vida laboral, но в ел. страница няма възможност да посоча адрес на получаване в България. В Испания не мога да посоча адрес. Как да постъпя? Благодаря!


  2. НОВА ДУМА 03/07/2017

    Здравейте! Ако все още имате активен испански телефонен номер, с който сте регистрирани в Seguridad Social, може да поръчате vida laboral чрез SMS на следния линк: https://w7.seg-social.es/AutenticacionSMSWeb/Identificacion?URI=https%3A%2F%2Fw7.seg-social.es%2FProsaInternet%2FOnlineAccess%3FARQ.SPM.ACTION%3DLOGIN%26ARQ.SPM.APPTYPE%3DSERVICE%26ARQ.IDAPP%3DINAF0004%26INFORME%3DINAF0002 Успех!