Нова дума

Регулирани професии в рамките на ЕС

zoom Регулирани професии в рамките на ЕС

20 април 2017

Регулирани професии са тези, за чието упражняване изрично се изисква притежаване на диплома или на друго свидетелство за образование. В този случай липсата на необходимата национална диплома не позволява достъп до професията в други държави членки. Упражняването на регулирана професия (независимо като наето или самонаето лице) в държава членка, различна от тази, в която е придобито образованието, е обект на регулация на ниво Европейски съюз (ЕС). За упражняването на професия, която е регулирана, е необходимо да бъдат изпълнени специфични изисквания.

Нерегулирани професии са тези, при които не са налице каквито и да е ограничения по отношение на изискванията за притежавана квалификация и назначаването на работа е въпрос на регулация на националния пазар на труда.

Ако искате да работите в друга страна от ЕС и вашата професия е регулирана там, може да се наложи вашите професионални квалификации (обучение и професионален опит) да бъдат официално признати, преди да започнете работа в приемащата страна.

Дадена професия е регулирана, ако за да я практикувате, е нужно да притежавате определена степен, да положите специални изпити или да се регистрирате към професионална организация. В Испания, например, 182 професии са регулирани, а в България – 109, като сред тях са адвокат, лекар, архитект, медицинска сестра, стоматолог, геолог, инженер и др.

Има специална базата данни за регулираните професии, от която можете да научите кои професии са регулирани в отделните страни от ЕС и от кои органи. Тя е достъпна на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof

Трябва да знаете името на професията на местния език: ако искате да работите като пекар в Германия, например, търсете „Bäcker" в базата данни.

Ако професията ви е регулирана във вашата страна, можете първо да я потърсите на вашия език, за да откриете английския превод, предоставен в описанието. След това потърсете английското наименование, за да разберете в кои други страни тя е регулирана. Ако страната, в която искате да се преместите, не е сред тях, това може би означава, че в нея професията не е регулирана.

Ако не намирате професията си в базата данни, можете да се обърнете към националните бюра за контакт във връзка с професионалните квалификации  в страната, в която искате да работите. Те могат да ви помогнат да разберете какви правила важат във вашия случай.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: