Нова дума

Кога са сесиите на изпитите за испанска националност

zoom Кога са сесиите на изпитите за испанска националност

20 април 2017

Двата изпита, необходими за придобиване на испанска националност поради резиденция – за диплома за владеене на испански език DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) и за доказване познаването на испанската Конституция, както и на социалната и културна реалност в страната CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España), се организират от Института „Сервантес“.

Документът, който удостоверява степента на владеене на испански език, се издава от Министерството на образованието, културата и спорта на Испания – диплома DELE, и е валиден в целия свят. До края на 2017 г. остават 5 сесии а придобиването му, като записването за тази през месец май приключи на 29 април. Ето останалите:

СЕСИЯ ЮЛИ

Дата на провеждане: 14 юли (петък)

Нива: A2, B1, B2 и C1

Записване: до 24 май

СЕСИЯ СЕПТЕМВРИ

Дата на провеждане: 15 септември (петък)

Нива: A2

Записване: до 2 август

СЕСИЯ ОКТОМВРИ

Дата на провеждане: 13 октомври (петък)

Нива: A2, B1 и B2

Записване: до 30 август

СЕСИЯ НОЕМВРИ

Дата на провеждане: 25 ноември (събота)

Нива: A1, A2, B1, B2, C1 и C2

Записване: до 11 октомври

Сроковете за записване са отворени през цялата година, което позволява още сега, например, да подадете документи за сесията през ноември. На общите изпити за диплома DELE могат да се явяват лица над 16 г. Има и специални изпити за ученици на възраст между 11 и 17 г. (Exámenes DELE para escolares).

Подробна информация за самите изпити има на испански език в уеб страницата на Института “Сервантес”: https://examenes.cervantes.es. Там са посочени и центровете (в Испания, в България и в други държави), където се провеждат изпитите за DELE и подготовката (която е по желание и е платена) за тях.

Изпитът, който доказва познаването на испанската Конституция, както и на социалната и културна реалност в страната, наречен CCSE (Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España), през 2017 г. се провежда всеки последен четвъртък на месеца (без август и декември), като в един ден има по две изпитни сесии (от 18 ч. и от 20 ч.). Той е задължителен за всички кандидати за испанска националност, които са правоспособни и са на възраст над 18 години.

Записването за явяване на изпита е онлайн и е достъпно на сайта https://examenes.cervantes.es. Изпитът е платен, като таксата за 2017 г. е в размер на 85 евро.

Ето сроковете за записване за сесиите на изпита до края на 2017 г.:

За изпитите на 25 май – срокът за записване е до 4 май.

За изпитите на 29 юни – срокът за записване е до 8 юни.

За изпитите на 27 юли – срокът за записване е до 6 юли.

За изпитите на 28 септември – срокът за записване е до 7 септември.

За изпитите на 26 октомври – срокът за записване е до 5 октомври.

За изпитите на 30 ноември – срокът за записване е до 9 ноември.

Изпитът CCSE ще се провежда в признати от института „Сервантес“ центрове. Кои са те, може да проверите на сайта https://examenes.cervantes.es.

 

 

 

 

Пълният текст е публикуван в брой 578 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: