Нова дума

Ново работно място за 2000 безработни младежи

25 октомври 2012

Програма с бюджет от 18 млн. лв. ще осигури обучение и заетост на повече от 2000 млади хора в България.

Стартът на новата схема по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” бе обявен от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов в началото на седмицата във Враца, на среща с представители на бизнеса от Северозападния регион. “Ново работно място” има за цел да насърчи бизнеса да осигури обучение и заетост на безработни младежи до 29-годишна възраст за период от 6 до 12 месеца. На работодателите се осигурява подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд, свързани със създаването на новото работно място. Допустими са разходи за заплати, осигуровки, обучения. Разходите, свързани със закупуване на оборудване и обзавеждане, могат да съставляват до 40% от стойността на всяко проектно предложение. Минималният размер на помощта е 20 000 лв., а максималният – 390 000 лв. Не се изисква съфинансиране от работодателите. Те могат да подават проектните си предложения в бюрата по труда в областните градове от или електронно чрез ИСУН. Документите за кандидатстване на работодателите са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg/ophr. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20 декември 2012 г.

Очаква се по схема “Ново работно място” да бъдат включени 1300 безработни младежи в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, 900 - в обучение за придобиване на ключови компетентности и 2000 млади хора да бъдат включени в заетост.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: