Нова дума

Съобщение от посолството

27 декември 2012

Уважаеми сънародници,

На 27 януари 2013 г. в Република България ще се проведе референдум с въпрос: „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“

Изборният ден ще продължи от 6,00 ч. до 19,00 ч. местно време.

Според решение на ЦИК от 14 ноември 2012 г. гласуването на националния референдум ще се провежда и в дипломатическите и консулските представителства на Република България в чужбина.

Всеки български гражданин с постоянен адрес на територията на Република България към 09.11.2012 г., навършил 18-годишна възраст към датата на референдума включително, не поставен под запрещение и не изтърпяващ наказание лишаване от свобода, който желае да гласува в дипломатическо или консулско представителство на Република България в Кралство Испания, може да заяви това не по-късно от 01.01.2013 г. включително чрез попълване на заявление по образец (Приложение №13*).

Българските граждани могат да подават тези заявления по три начина:

- лично от гласоподавателя в самото Дипломатическо или консулско представителство;

- по пощата (валидно с пощенско клеймо до 01.01.2013);

- чрез електронната поща на Дипломатическото или консулско представителство. В последния случай за валидно се смята изпратено по имейл заявление в PDF или TIF - формат.

Заявлението, подадено от гласоподавателя в един от трите възможни начина (по пощата, лично и по електронен път във формат pdf и tif) е валидно, ако в него e попълнена цялата нужна информация:

- собственото, бащиното и фамилното име по паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите)

- пълен единен граждански номер

- адрес на пребиваване в съответната държава

- постоянен адрес в Република България

-  населеното място, в което се намира дипломатическото или консулското представителство на Република България, в което желае да гласува.

Всеки желаещ да гласува избирател подава отделно саморъчно подписано заявление, т.е. не може в едно заявление да се съдържат данни за повече от едно лице.

По-подробна информация за предстоящия референдум може да намерите на страницата на Министерство на външните работи – в рубриката „Референдум 2013 г.”

 

ПОСОЛСТВОТО НА Р БЪЛГАРИЯ В МАДРИД

 

* Б. ред. Образец на Приложение №13 може да свалите от уеб сайта на Министерството на външните работи – www.mfa.bg, или оттук.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: