Нова дума

CEPI: врати, отворени за всеки

CEPI: врати, отворени за всеки

5 април 2012

Центровете за участие и интеграция – CEPI, бяха създадени през 2006 година. Пионерската инициатива на област Мадрид целеше в тях да съсредоточат част от усилията на автономното правителство за културното и обществено приобщаване на “новите” и “старите” мадридчани към идеята за едно мирно и плодотворно съжителство, което да допринесе за всестранния просперитет на региона.

Първоначалните намерения бяха преизпълнени. Тази беше основната мисъл на съветника по социалните въпроси към областното правителство Салвадор Виктория, който на 2 април направи баланс на изминалия период и по-специално на дейността на CEPI през 2011 година.

Съветникът съобщи, че от откриването им досега 17-те центрове (12 – в столицата и 5 – в Махадаонда, Сан Себастиян де лос Рейес, Алкала де Енарес, Кослада и Леганес) са осъществени 1 323 639 индивидуални и групови дейности, като броят им е нараствал от година на година: 186 000 през 2007 г. и 327 909 – през миналата година. Постепенно се е разширявал кръгът на проявите и на участниците в тях. През 2011 г., например, е имало 232 296 групови занимания в различни кръжоци, курсове, тематични дни и празнични чествания, културни мероприятия и извънучилищна дейност.

Салвадор Виктория подчерта, че от “началото на кризата през 2008 г. се усили работата на центровете по проблемите на заетостта и професионалната подготовка, паралелно с курсовете по изучаване и усъвършенстване на испанския език”. Голямо внимание се обръща на груповите и индивидуални юридически, трудови, психологически и социални консултации – общо 35 090 през миналата година.

Интересно е, че освен хора от 151 националности, установили се в областта, все повече “стари” мадридчани посещават CEPI. На практика 25% от участниците в техните дейности са испанци. Това показва, че заложената преди повече от пет години идея за взаимно опознаване и културно обогатяване е била правилна и дава конкретни резултати.

Съветникът каза: “Центровете за участие и интеграция са отворени за всички хора, независимост от тяхната националност и възраст. Испано-колумбийският или Испано-българският център са много показателни и ни подсещат постоянно за многонационалния характер на нашата област.”

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: