Нова дума

Курсове за безработни жени

Курсове за безработни жени

16 февруари 2012

Нов проект в помощ на безработните жени започва Българо-испанската асоциация „Св. св. Кирил и Методий”, в сътрудничество с фондация „ла Кайша“.

В рамките на инициативата ще се проведат два курса – за оказване на помощ на хора, зависещи от чужди грижи, и за помощник в столова.

В програмата са включени дейности като професионално обучение, кръжоци по компютърна грамотност и информационно-комуникационни технологии, социално-трудова ориентация. Тъй като са насочени към жени с ниска квалификация и семейни задължения, които срещат трудности на пазара на труда, ще бъде осигурено и място за отдих за деца под три години с цел улесняване на учебния процес.

Курсът за оказване на помощ на хора, зависещи от чужди грижи, ще се състои от 20 февруари до 30 март, като срокът за записване е до 16 февруари. Обучението за помощник в столова ще се проведе през месец април. Участниците ще получат удостоверение за завършен курс.

За повече информация и записване позвънете на тел. 91 457 10 81.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: