Нова дума

Мадридските крепости на хазарта

zoom Мадридските крепости на хазарта

9 май 2019

Кварталите с нисък доход на домакинствата са предпочитана територия за игрите на късмета

 

Според испанския търговски регистър, обектите със справка на дейността №92002 са помещенията, които предлагат услуги, пряко свързани с хазартни игри и залози в частната сфера. В тази категория попадат казината, залите за бинго и ротативки, както и пунктовете за спортни залози.

Темата за хазарта традиционно предизвиква сериозен обществен дебат не само в Испания, но и в широк международен аспект.

Въпросът често е свързван с високите икономически рискове, както и с трайните вреди, които тази практика може да нанесе на социално-поведенческия профил на залагащите. От 1992 г. хазартната зависимост е призната за психично разстройство от Световната здравна организация и се възприема като болест, изискваща реално лечение и активни мерки за превенция.

С други думи, страстта към лесните печалби и увлечението към тръпката от играта, от няколко десетилетия насам не се възприемат като порок или форма на развлечение, а като заплаха за общественото здраве. От тук следва заключението, че високата концентрация на игрални зали в градската среда би могла да предразположи към пристрастяване, когато не са наложени регулации върху съответния бизнес, и когато не се призовава за отговорно и умерено участие в игри на късмета.

Каква е картината в испанската столица? В кои райони и защо се чуват най-много шумовете на ролетките, на игралните машини? Коя е зоната в Мадрид с най-голяма гъстота на казина, бинго зали и т.н.? В богатите или в бедните квартали се залага повече? Каква е връзката между икономическия профил на жителите на Мадрид и позиционирането на хазартната индустрия?

Публичните данни на мадридската община за периода 2015 г. – 2019 г. за броя на

игралните помещения, в зависимост от това в кои квартали са разположени, какъв е средният годишен доход на домакинствата в тези райони и какво е нивото на безработица на живеещите в тях, насочват към отговора.

Според актуализирани към март 2019 г. данни, населението, живеещо във всичките 21 района, съставящи централното градско ядро на испанската столица, е общо 3 283 111 души. Те разполагат с 366 заведения за хазартна дейност. Излиза, че в Мадрид има по около 17 игрални зали на квартал или по 1,08 хазартни помещения на всеки 10 хиляди жители.

Според официални данни от 2015 година, средният годишен доход на мадридските домакинства, състоящи се от повече от един член, възлиза на приблизително 39 000 евро, а към декември 2018 г. безработицата в града е била 7.31% 20 от трудово активното население.  

Като абсолютни стойности южният район Карабанчел (Carabanchel) с неговите 243 959 жители през 2018 година заема първото място сред всичките столични райони по брой на игрални зали. На неговата територия има цели 44 зали – 22 пъти повече, в сравнение с игралните зали в района Барахас (Barajas), например, в който живеят 46 876 души, т.е., 5 пъти по-малко от Карабанчел. Очевидна е разликата в отношението на хазартния бизнес към отделните райони.

Интересна е цялата класация на броя на игрални зали по райони и квартали. На челно място са районите със значително по-нисък доход на техните жители от средния за Мадрид: Тетуан (Tetuán) – 35 зали за 153 789 жители, Усера (Usera) – 28 зали за 134 791 жители, Вайекас (Vallecas) – 27 зали за 327 000 жители, и Латина (Latina) – 26 зали за неговите 223 808 жители. 

Прави впечатление съвпадението между абсолютните и релативните данни. Те сочат категорично, че в споменатите райони наличието на казина и бинго зали е над два пъти по-високо, в съпоставка с „глава от населението“ или „по едно помещение за всеки 5000 души“. Не е изненадващо, че тази тенденция е в пряка зависимост и с процентът на безработните, като в кварталите с нива на безработица над средното за столицата местата за практикуване на хазартни игри са далеч по-често срещани. Характерен пример е Puente de Vallecas (240 917 жители). Там 11% от трудово активните хора са безработни (най-високият процент в Мадрид), но районът държи първенство по брой на хазартни заведения на всеки 5000 души.

Картината в традиционно богатите и възприемани като престижни квартали, обаче, е различна. Елитни и радващи се на значим туристически интерес райони като Чамартин (Chamartín), Саламанка (Salamanca), Ретиро (Retiro) или Монклоа (Moncloa) се оказват неатрактивен терен за хазартната индустрия и букмейкърите. Анализът на данните от кметството на Мадрид сочи, че в централните части, известни със високия социално-икономически статут на своите обитатели и ниски показатели на безработица, е доста по-ограничен достъпът до места, където се извършват залози. В тези райони желаещите да опитат своя късмет биха се сблъскали със сериозно търсене на игрална зала, тъй като цифровото съотношение показва наличието на по-малко от едно такова заведение на всеки 10 000 души.

Ясно се откроява силният контраст между богатите и по-скромните райони на най-многолюдния испански град. В географско съотношение се наблюдава закономерност: хазартът е с видимо по-висока концентрация в южните зони, за сметка на районите в централната и северната част на столицата. 

Официалната информация води и до друг извод, според който игралните зали не са широко разпространени в по-слабо населени квартали или такива с по-малко от 120 хиляди обитатели, като единствено изключение прави район Орталеса (Hortaleza), който е вторият в Мадрид с най-нисък процент хазартни заведения – 7 за неговите 180 462 жители. В този ред на мисли се очертава профилът на „умерените“ жилищни зони, които по отношение на социално-икономическите параметри се намират около средните показатели за града, но остават сравнително „чисти“ откъм места за залагане, а като удачен пример могат да бъдат цитирани Мораталас (Moratalaz)  и Сан Блас-Канйехас (San Blas-Canillejas).

Неизбежно е заключението, че гъстотата на разпределение на игрални зали в испанската столица е пряко свързана с финансовия портрет на съставляващите я райони. Недвусмислено се достига до извода, че физическото разполагане и установяване на хазартния бизнес расте в положителна зависимост от ниските доходи и високата безработица, което превръща южен Мадрид в предпочитана локация за собственици на казина и бинго зали.

***

Хазартната зависимост (лудопатия) е утвърдена необходимост за правене на залози с цел печалба или постигане на преимущество. Според международната квалификация за болести и свързани здравословни проблем, заедно с трихотиломанията (заболяване, което е свързано с неконтролируемо желание за скубане на косми от тялото), клептоманията и пироманията се разглеждат като ненормални привички с кодово название F63.0 (патологично комарджийство). Т.е., става дума за болест.

През 2013 г. в Мадрид са били регистрирани 4227 лудопати. В края на 2017 г. техният брой е 17 735 души – увеличение с 320 процента. Но има 47 749 души в областта, на които им е забранено да влизат в което и да е хазартно заведение. Те също са под наблюдение. Данните са на автономното правителство на Мадридска област. В региона силно се е увеличил броят на залите за залагания – от 47 през 2013 г. на 190 в края на 2017 година. През същата година там са се разигравали 385 милиона евро – 173 милиона повече в сравнение с 2013 година.

В столицата и областта през последните 5 години секторът на хазартните игри е вторият по ръст след бранша на недвижимите имоти.

Според последния годишен доклад на подчинената на Министерството на финансите Генерална дирекция за регулиране на хазарта, профилът на постоянния играч с тенденция към патологично комарджийство (лудопатия) е „мъж н възраст между 18 и 43 години, семеен, с ограничени доходи и ниско образование“. Причините за попадане в капана на хазарта са: смърт на близък (в 53% от тежките случаи), финансови проблеми (45% от случаите), смяна на жилището и др. Само 7% от постоянно залагащите са жени. През 2017 г. жителите на столицата и на Мадридска автономна област са изхарчили във всички видове игрални зали общо 4 милиарда и 347 милиона евро – с 1,2 милиарда повече в сравнение с 2013 година.

Александър Янкулов

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: