Нова дума

Интеграцията почти запазва нивото си

26 януари 2017

Автономно правителство на област Мадрид обнародва годишния барометър за оценката на степента на интегриране на имигрантите през 2016 година. Оказва се, че 68,7% от анкетираните мадридчани считат, че чужденците в региона са „добре интегрирани“. Цифрата е почти еднаква с тази от 2014 година; тогава 71,6% от запитаните бяха на мнение, че имигрантите са интегрирани в местното общество. Въпреки разликата от близо 3 пункта, цифрата е по-висока от времето на началото на икономическата криза – тогава 54% от жителите на областта бяха на мнение, че чужденците са интегрирани.

На въпроса дали имигрантите са от полза за развитието на автономната област, 76,1% от испанците отговарят положително (през 2014 г. бяха 84,3%); същото мнение споделят 59,3% от чужденците (61% през 2014 г.).

Към 1 януари 2016 г. в област Мадрид са били официално регистрирани 1 197 906 чуждестранци, от които през последните 15 години една четвърт (334 427 души) са получили испанско гражданство. Останалите 862 085 души са от различни държави: от Румъния – 205 033; Мароко – 79 639; Китай – 55 784; Еквадор – 45 679; Колумбия – 36 252; Перу – 27 331; България – 27 151.

 

Пълният текст е публикуван в брой 572 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: