Нова дума

Нашата политика е изцяло социална

Нашата политика е изцяло социална

24 ноември 2011

В навечерието на парламентарните избори съветникът по социалните въпроси към правителството на област Мадрид Салвадор Виктория Боливар покани на „приятелски разговор” няколко български и румънски журналисти. Съветникът обърна специално внимание на въпросите, зададени му от „Нова дума”.

Ръководеният от Салвадор Виктория Съвет – „министерство” в автономното правителство – работи в много направления: семейството, социалните услуги, възрастните, жените, предотвратяването на „отпадането” от обществото на слабо защитени групи от населението, имигрантите, и т.н.

На практика Съветът е „върхът на копието” на държавата на благоденствието в областта. На фона на политиката за икономии на публичните разходи, провеждана от кабинета на Есперанса Агире, как се отразява кризата върху социалните дейности в региона?

- Нашият Съвет е на хората. Той е един от основните пилони на държавата на благоденствието, проектирана в област Мадрид - заедно със съветите по здравеопазване и образование. Правителството на региона е подчертано социално правителство. Девет от всеки десет евро в автономния бюджет отиват за социалните политики. Нека кажа само това, че годишно заделяме 100 милиона евро за стипендии за училищна столова, за учебници и помагала. Чувстваме силно кризата, тъй като Съветът се отличава с един много пряк контакт с реалностите, проблемите и нуждите на хората. В този кризисен момент още повече се търси нашата помощ; това са хора, които не могат да се обслужват сами, инвалиди и възрастни, нуждаещи се от подкрепа, имигранти, върху които безработицата се отразява с по-голяма сила. Разполагаме с различни инструменти. Един от тях е т. нар. „минимален доход”. Става въпрос за предоставянето на помощ на онези, които са изчерпали всички други социални помощи.

 

Цялото интервю на Йосиф Давидов е публикувано в брой 418 на вестник "Нова дума". 

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: