Нова дума

2500 евро за създаването на нов бизнес

2500 евро за създаването на нов бизнес

13 ноември 2014

Президентът на автономна област Мадрид Игнасио Гонсалес заяви пред „Форум Европа“, че регионалното правителство ще обезпечи с 16 милиона евро специален план, чрез който да се увеличат работните места на самонаетите. От плана за autónomos могат да се възползват 25 000 души през следващите две години.

Гонсалес посочи, че през последната година броят на този вид трудещи се е нараснал с 3,28% и са създадени почти 11 000 нови работни места. Президентът заяви, че сега целта е „да се промени радикално политиката за наемане като се заложи категорично на малкия бизнес и самонаемането“. Автономното правителство ще отпуска на autónomos по 2500 евро за разходите при създаването на нов бизнес. Сумата може да достигне до 3080 евро, когато става дума за жени, за по-възрастни от 45 години безработни или за дълговременни безработни. Гонсалес уточни, че разходите за разкриване на нов бизнес включват записване в интернет, изграждане на интернет страница, хонорари на адвокати и консултанти, регистриране на патенти и марки, плащане за прехвърляне, ремонт на помещение, наем, урбанистични лицензии.

Освен това, ако autónomo наеме безработни, той ще получи до 5500 евро за всеки сключен трудов договор. Ако договорът е временен, но най-малко за 6 месеца, сумата е 2500 евро, а при безсрочен – най-малко 4000 евро. Сумите достигат съответно до 3500 евро и 5500 евро при наемането на жени, безработни над 45-годишна възраст и дългосрочни безработни. Ще се стимулират и бременните самонаети жени със сума до 4000 евро за наемане на заместник – или от четири месеца преди раждането, или до 16 седмици след раждането. От друга страна, чрез Avalmadrid и Caixabank, ще се осигури кредитна линия от 100 милиона евро за отпускане на заеми на самонаети.

В момента в област Мадрид има 360 000 autónomos – 13,4% от всички регистрирани в Социалното осигуряване.  

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: