Нова дума

Профили на областните предприемачи

24 юли 2014

... Млад, жена, техническа квалификация и имигрант. Това са основните четири профила на предприемачите от област Мадрид. Изводът е на проучването „Предприемачеството в Мадрид: митове и реалности“, извършено по поръчка на Citi Microfinance и фондацията Nantik Lum. Интервюирани са 244 преприемачи с малки фирми – от 0 до 9 работници. Този вид предприятия представляват 95 на сто от всички компании в региона.

Според доклада на изследването 61% от предприемачите са на възраст до 30 години, с добра квалификация, залагат на технологичен бизнес с висока степен на международна дейност. Почти 40 процента са жени между 31 и 40 години. Техният основен сектор е търговията. От всички анкетирани 30 на сто имат техническа подготовка и са собственици на фирми с международна дейност. Четвъртият профил е на имигрант, главно мъж, който се занимава с ресторантьорство или търговия.

Освен профилите проучването сочи три бариери пред предприемачеството в региона: достъп до финансиране, разходите по разкриване на нова фирма и прекалената бюрокрация на публичната администрация.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: