Нова дума

Инициативи за борба с безработицата

Инициативи за борба с безработицата

12 декември 2013

Правителството на област Мадрид реши да удвои сумата, предназначена за програмата, целяща наемането на дълговременни безработни. Кабинетът заделя за тази цел 20 милиона евро – с 10 милиона повече от предварително планираното. Това ще даде възможност на много хора да намерят работа в рамките на утвърдения План за наемане в Мадридска област.

Публичните трудови бюра в региона вече започнаха предварителен подбор на кандидатите. Намерението е 1200 души да намерят работа до края на годината в мадридски компании, благотворителни организации, администрацията и публични предприятия към нея. Предполага се, че скоро цифрата ще се удвои – 2400 души ще се върнат на пазара на труда, благодарение на икономическото съживяване в региона.

Предимство се дава на дълговременните безработни, които вече нямат никакви обезщетения или субсидии. Инициативата облагодетелства и хората, получаващи помощи по програмите Prepara или Renta Mínima de Inserción (RMI). Друго предимство при подбора на кандидатите имат безработни, които се грижат за деца до 16-годишна възраст или гледат стари инвалиди.

Програмата съдейства за наемане с трудов договор за шест месеца, като 25% от времето се посвещава на професионална подготовка. Регионалното правителство дава на предприятията средства, с които се покриват всички разходи по договора, включително и разходите за обучение. Трудовите бюра вече правят селекциите на кандидатите в зависимост от търсения профил. Работодателите вземат окончателното решение за назначаване. Идеята е до края на декември да се попълнят всички търсени работни места.

Новата инициатива на автономното правителство се включва в регионалния План за заетост и се добавя към останалите мерки за борба с безработицата, включени в общия план, който започна да действа през март т.г. Сред дългия списък от мерки се отличават със своя ефект следните:

- Помощи в размер до 5000 евро за всяко новооткрито работно място. Тези помощи можеха да се поискат до 10 декември от предприятия, асоциации и аутономос.

 

Пълният текст е публикуван в брой 494 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: