Нова дума

Avalmadrid е помогнал на 800 малки и средни предприятия

25 юли 2013

Avalmadrid – дружеството за взаимна гаранция на област Мадрид – е осигурило през 2012 г. 75 милиона евро за 800 малки и средни предприятия от региона. Благодарение на Avalmadrid са били инвестирани 110 милиона евро и са били създадени или запазени 6000 работни места.

Данните бяха съобщени по време на общото събрание на управителния съвет на дружеството, на което бяха определени и максималните размери на банковите гаранции, които ще бъдат давани през тази година.

Avalmadrid има 8949 съдружници. Рисковият капитал е 533 милиона евро. Неговата платежоспособност е 15% - със 7 пункта повече от изискването на централната банка (Banco de España) към всички финансови институции.

Дружеството очаква да увеличи капитала си с 25% през тази година на базата на подписаното важно споразумение с основните кредитни институции в страната. Споразумението предвижда действителен ангажимент за финансиране на малки и средни предприятия чрез канализиране на банкови операции до 10 милиона евро през Avalmadrid, който гарантира 50% от сумата на всяка операция, а при някои случаи – и до 100 процента. Крайната цел на подписания документ е да се осигурят 150 милиона евро кредити за малки и средни предприятия, и аутономос.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: