Нова дума

Субсидии в област Мадрид за наемане на безработни

13 юни 2013

Започна приемането на молби за искане на помощи от предприятия, частни организации с нестопанска цел и аутономос с цел да се засили връщането на трудовия пазар и трайното им присъствие на него на безработни чрез т.нар. “Програма от стимули за наемане в област Мадрид”, която е осигурена с 26 милиона евро.

Програмата беше приета от регионалното правителство на 23 май. За предприятия, които имат по-малко от 10 работници, тя предвижда субсидии от 1500 евро за всяко ново назначение с безсрочен трудов договор на пълно работно време; или за всяко превръщане на временен договор, или договор за практикант в безсрочен на пълно работно време. Ще се отпускат субсидии от 1000 евро за всеки нов временен трудов договор или договор за практикант, който има минимален срок от шест месеца.

Компании с десет и повече работници могат да ползват субсидии от 500 евро за всеки договор за практикант на пълно работно време и за всяка година от продължителността на договора (максимум 1000 евро), както и субсидии от 1000 евро за всеки безсрочен трудов договор за безработни, по-възрастни от 45 години със съкратено работно време, което не трябва да бъде по-малко от 50% от пълния работен ден.

Във всички случаи при наемането на съкратено работно време сумата на субсидията се намалява пропорционално в зависимост от договорения брой работни часове. При безсрочния трудов договор на съкратено работно време за хора, по-възрастни от 45 години пропорционалното намаляване на субсидията ще се прилага само тогава, когато съкратеното работно време е по-малко от половината от пълния работен ден.

 

Пълният текст е публикувана в брой 482 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: