Нова дума

Профили на областните предприемачи

24 юли 2014

... Млад, жена, техническа квалификация и имигрант. Това са основните четири профила на предприемачите от област Мадрид. Изводът е на проучването „Предприемачеството в Мадрид: митове и реалности“, извършено по поръчка на Citi Microfinance и фондацията Nantik Lum. Интервюирани са 244 преприемачи с малки фирми – от 0 до 9 работници.

[ Още ]

Повече радари в столицата

24 юли 2014

Планът за устойчиво градско движение на столичната община предвижда засилване на контрола на скоростта и паркирането в Мадрид. За целта ще се увеличи броят на радарите („червена снимка“) поставени на семафорите, ще има повече стационарни и подвижни радари, особено в периферните зони на града, където сега контролът е по-слаб, а „паякът“ (grúa) ще бъде много по-експедитивен при вдигането на неправилно спрени или паркирани автомобили.

[ Още ]

Изследвания в следобедните часове и в почините дни

24 юли 2014

Според проучване на общественото мнение 90% от мадридчаните са доволни от регионалното медицинско обслужване. За да се затвърди добрата оценка, както и за по-рационалното използване на медицинския персонал, областното правителство реши в пет болнични заведения (La Paz, Ramón y Cajal, Clínico, Gregorio Marañón и 12 de Octubre) да се извършват диагностични анализи в следобедните часове...

[ Още ]

Първи конкурс „Световна кухня“

Първи конкурс „Световна кухня“

24 юли 2014

С подкрепата на Генералната дирекция по имиграцията Центровете за участие и интеграция на имигрантите (CEPI) организираха първия конкурс „Световна кухня“. Неговата цел е да се опознаят кулинарните култури на представените в област Мадрид страни. Конкурсът е отворен за живеещите в региона хора от различните националности, които искат да покажат своите способности в кухнята. Центровете направиха предварителен подбор на предложените рецепти и избраха по три първи и три втори гозби, както и по три десерта.

[ Още ]

“Дигитални” болници

“Дигитални” болници

10 юли 2014

Общо 15 болници в областта вече се освободиха от хартията при клиничните манипулации и са напълно дигитализирани. Освен другите предимства, дейността на тези медицински заведения включва електронна клинична история, което води до по-добро обслужване, по-бърз достъп до информацията и по-голяма сигурност за пациента, съответно – по-добри резултати при медицинските прегледи и консултации. За целта правителството на област Мадрид е одобрило предложението да се предоставят 7 579 630 евро...

[ Още ]