Нова дума

Извънредна помощ за безработни след временeн договор

Извънредна помощ за безработни след временeн договор

4 май 2020

От 5 май може да се кандидатства за извънредната парична помощ за безработица за лица, които са имали временен трудов договор, обявиха от SEPE. Тя се нарича Subsidio de Desempleo Excepcional por el Fin de Contrato Temporal и достъп до нея могат да имат работници, които са наети с договор за най-малко два месеца, приключил след 14 март, когато с указ 463/2020 бе обявено извънредното положение заради коронавируса.

Какви са условията за кандидатстване?

Безработните трябва да отговарят на следните изисквания:

- Да са регистрирани като търсещи работа лица (demandante de empleo) в обществените служби по заетостта и да са подписали т.нар. compromiso de actividad. В рамките на извънредното положение регистрацията се извършва по служебен път, уточняват от SEPE, без да предоставят повече подробности.

- Да нямат достатъчно трудов стаж, който дава достъп до друга помощ или обезщетение за безработица.

- Да са прекратили трудова дейност не по свое желание след 15 март 2020 г., за която са били наети с временен договор за чужда сметка, чрез който са плащани осигуровки за безработица, и чиято продължителност е била два или повече месеца.

- Да не разполагат с доходи от каквото и да е естество, надвишаващи 75% от минималната работна заплата (това означава 712,50 евро месечно).

- Да не получават помощи от типа на renta mínima, renta de inclusión, salario social или аналогични субсидии, отпуснати от която и да е публична институция.

- Да не работят за своя или за чужда сметка на пълно работно време към момента на изтичане на договора или към датата на пораждане на правото на извънредната субсидия. (Бел. ред. – Това условие не беше споменавано досега, затова публикуваме и текста на испански от сайта на SEPE: No estar trabajando por cuenta propia o ajena a jornada completa en la fecha de la extinción del contrato ni en la fecha del nacimiento del subsidio excepcional.)

Подаване на молба

- Лицето трябва да попълни предварителния формуляр за отпускане на обезщетения за безработица, който е наличен на адрес: https://sede.sepe.gob.es/SolicPrestIndividualWeb/flows/solicitud?execution=e1s1 

Формулярът може да бъде изпратен и по пощата или представен в която и да е Oficina de registro.

- Срокът за подаване на молбата е до един месец след приключване на извънредното положение. Ако се подаде извън този срок, не се счита за представена. (Това означава също, че ако сте попълнили формуляра, преди публикуването на резолюцията за Subsidio de Desempleo Excepcional por el Fin de Contrato Temporal в BOE, което се случи на 4 май 2020 г., тя не е представена и трябва да го попълните отново.)

Продължителност и размер

Субсидията започва да се изплаща от деня след приключване на временния трудов договор.

Продължителността й е един месец, който може да бъде продължен, ако се приеме кралски указ-закон, и може да се получава еднократно.

Размерът на извънредната помощ е 80 процента от Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) – това означава 430,27 евро, които Обществената служба по заетост ще изплати в месеца, последващ подаването на молбата.

От институцията уточняват, че осигуровките, които ще бъдат взети под внимание за отпускането на тази субсидия, няма да се считат при последващ случай на кандидатстване за обезщетение за безработица.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: