Нова дума

Помощта Renta Garantizada de Ciudadanía в Кастилия и Леон

zoom Помощта Renta Garantizada de Ciudadanía в Кастилия и Леон

21 ноември 2019

И в този брой продължаваме да предоставяме информация за помощите за крайно нуждаещи се, които се отпускат от местните правителства в автономните области на Испания. Ето подробности за изискванията за получаване на Renta Garantizada de Ciudadanía в Кастилия и Леон, където живеят доста голям брой български граждани.

Чл. 13.9 от статута на автономна област Кастилия и Леон определя, в рамките на социалните права, правото на гарантиран минимален доход. Тази мярка е насочена към гражданите на областта, които се намират в ситуация на социално изключване.

Renta Garantizada de Ciudadanía е социална икономическа помощ, с периодично получаване, чиято цел е да отговори на основните нужди на хората и да насърчи интеграцията на уязвимите групи граждани.

Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) трябва да бъде поискана от бенефициента, ако е изчерпал всички възможности за друг вид субсидии и отговаря на условията за получаването й.

Финансовата помощ, отпускана от хунтата на Кастилия и Леон, е допълнение към доходите на домакинството. Не може обаче да бъде отпускана на хора, които са титуляри на субсидии от Seguridad Social или на която и да е друга обществена система за социална сигурност.

Бенефициентът е задължен да подпише Proyecto Individualizado de Inserción, според който се задължава да си търси активно работа и да не отказва участия в курсове за преквалификация. Също така трябва в рамките на 20 дни да уведоми за каквато и да е промяна във финансовото си или семейно положение.

Целта на RGC е да осигури необходимите средства и подкрепа за задоволяване на основните нужди за живот и насърчаване на интеграцията на хората в ситуация на социално изключване.

За улеснение на гражданите е разработен онлайн симулатор, който дава отговор на въпроса дали имат право на тази помощ. Той е достъпен на следния адрес: http://servicios.jcyl.es/srgc/Login.do и прави изчисления след въвеждане на определени лични данни.

Кой може да кандидатства за тази помощ?

Хора, които имат социални проблеми, и такива, които не разполагат със средства за живот.

Какви са условията?

За да бъде признато правото на получаване на помощта Renta Garantizada de Ciudadanía, кандидатът трябва да отговаря на следните условия и изисквания:

1. Поне от една година да има легална резиденция и домът му да е в Кастилия и Леон.

2. Да има адресна регистрация в някое от кметствата на автономната област най-малко от една година преди продаването на молбата за отпускане на помощта. (Тук има изключения за завърнали се емигранти,за жени, жертви на насилие, за бежанци и др.)

 

Пълният текст е публикуван в брой 638 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: