Нова дума

Помощи за крайно нуждаещи се в Мадрид и Каталуния

zoom Помощи за крайно нуждаещи се в Мадрид и Каталуния

8 март 2018

Всяка една автономна област в Испания отпуска помощи за крайно нуждаещи се граждани, които дълго време не могат да си намерят работа или са в ситуация на социално изключване. Продължителността на получаване на помощта е различна в различните области – някои я отпускат за даден период (например 12 месеца), а други – за неопределено време, докато лицето отговаря на условията за получаване.

Renta mínima de inserción се нарича субсидията, отпускана от правителството на Автономна област Мадрид. Същата имаше и в Каталуния, но от миналата година Дженералитат де Каталуния въведе Renta garantizada de ciudadanía, която е по-голяма като размер. Бенефициентите на RMI в тази автономна област автоматично започнаха да получават RGC.

Кой и как може да стане бенефициент на тези субсидия, която осигурява минимална месечна сума на лица в затрудено положени?

В  МАДРИД изискванията са следните:

1. Да живеете постоянно в Comunidad de Madrid и да имате адресна регистрация в едно от кметствата най-малко една година преди да подадете документи за тази помощ. За продължителна резиденция се смята и:

- времето, прекарано в Испания в затвор, в лечебно заведение или в рехабилитационен център;

- времето на резиденция в друга автономна област, когато кандидатстващият или членове на неговото семейство, които са на негова издръжка, е трябвало да се преместят в Мадрид, поради факта, че са жертви на домашно или сексуално насилие.

2. Да сте на възраст между 25 и 65 години към момента на подаване на молбата за отпускане на помощта RMI. Има и изключения:

* Може да сте по-млади от 25 г. или по-възрастни от 65 г., ако имате непълнолетни деца или ако се грижите за хора с увреждания (с над 45% инвалидност);

...

В КАТАЛУНИЯ:

Renta garantizada de ciudadanía (RGC) е регламентирана от Generalitat de Catalunya като социалната помощ, чрез която се гарантира минималният доход за достоен живот на лицата и семействата, които са в бедност, за да се насърчи тяхната автономия и активно участие в обществото. Това е икономическа субсидия,за определен период от време.

Всички административни процедури за отпускането на тази помощ са към Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.От там уточняват, че тя е субективно право и е разделена на две части:

  1. Гарантиран безусловен доход, който подлежи на      определени условия, установени от закона.
  2. Допълнителна помощ за дейности за социално      включване в обществото и в трудовия пазар, при условие, че бенефициентът      поеме ангажимент за това.

Към кого е насочена?

Бенифициент на субсидията може да е всеки жител на Каталуния, който в последните 6 месеца, преди да поиска субсидията, е имал доходи, по-малки от 85% от Indicador de renta de suficiencia de Cataluña, няма свое недвижимо имущество, освен обичаното си жилище, и отговаря на някои определени изисквания.

 

Пълният текст е публикуван в брой 599 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: