Нова дума

Субсидии „Семейна защита“

10 август 2017

Бенефициенти на финансовите помощи „Семейна защита“ (Protección familiar), изплащани всеки месец, могат да бъдат лица, които живеят легално на испанска територия, нямат право на други субсидии от този тип, отпускани от държавни или общински институции, и отговарят на условията за отпускането им. Чужденците, които са резиденти в Испания, могат да получават тези помощи при същите условия, както испанците, уточняват от Социалното осигуряване. Ето повече информация:

Помощи за грижи за дете (hijo a cargo), за приемни родители или осиновители

Това е парична помощ, отпускана за всяко дете на възраст по-малко от 18 г. или над тази възраст, ако има призната от испанската държава степен на увреждане не по-малко от 65% и е на издръжка на бенефициента. Няма значение осигурителният режим, в който последния работи. Дава се също на приемни родители или осиновители.

За hijo o menor a cargo се счита ситуация, при която лицето е изцяло под икономическата зависимост от бенефициента на субсидията. За такава се счита (освен ако няма друго доказателства), ситуация, при която детето, осиновеният малолетен или този, който е обект на приемна грижа, живее с бенефицента. За прекратяване на съвместното съжителство не се смята, ако то прекъсне временно поради образователни, здравни или професионални ангажименти.

Ако лицето, заради което възникне правото на отпускане на субсидията, продължи да живее с бенефициента, дори и да започне работа за своя или чужда сметка, субсидията не се прекратява, когато трудовите му доходи не надвишават годишния размер на минималната работна заплата (за 2017 г. той е 9907,80 евро за 14 плащания).

 

Пълният текст е публикуван в брой 586 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: