Нова дума

Новите изисквания за помощта PAE

zoom Новите изисквания за помощта PAE

4 май 2017

На заседанието си от 28 април правителството реши да продължи с още 6 месеца програмата на активиране за заетост, известна като PAE. Тя предполага помощ от 426 евро месечно за дълговременни безработни със семейни задължения, които са изчерпали всички останали обезщетения и субсидии, като същевременно активно търсят работа.

След преговори между Министерството по заетостта и синдикатите, правителството облекчи изискванията за тази помощ. Новите условия са следните:

- Намалява се от 6 месеца на 1 месец времето, изминало от момента, когато кандидатстващият е получавал последното обезщетение или помощ за безработица;

- Намалява се от 360 на 270 дни периодът, през който искащият тази помощ е бил регистриран като търсещ работа;

- Разрешава се оправдателната бележка за активно търсене на работа да бъде издавана и от частни агенции за намиране на работа;

- Запазват се изискването да има семейни задължения и помощта да бъде за срок от 6 месеца, без продължение.

Говорителят на кабинета министър Иниго Мендес де Виго съобщи, че според предвижданията до края на 2018 г. от тази помощ ще се възползват 210 000 безработни. Той добави, че общата сума за помощта е 537 милиона евро – 220 милиона през 2017 г. и 317 милиона през следващата година.

Припомняме, че бенефициентите на тази помощ, които живеят в автономна област Мадрид, ползват голямо намаление за картата за градски транспорт и заплащат само 10 евро от стойността й.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: