Нова дума

Субсидии за безработни над 45 години без семейни отговорности

zoom Субсидии за безработни над 45 години без семейни отговорности

20 април 2017

Една от най-масовите неконтрибутивни помощи, които отпуска испанската държава, е тази за безработни над 45 години. Тя се нарича Subsidio dirigido a personas trabajadoras que han agotado la prestación contributiva, tienen 45 años o más y no tienen responsabilidades familiares a su cargo – помощ, насочена към лица, които са изчерпали обезщетението си за безработица, навършили са 45 години и нямат семейни задължения. Изискванията са следните:

- Лицето да е безработно;

- Да е вписано в бюрото по труда като търсещо работа в продължение на 1 месец след изчерпването на парото и да не е отхвърляло подходяща оферта за работа или участие в квалификационни курсове. Регистрацията като безработно лице трябва да се поддържа по време на целия период на получаване на субсидията;

- Да подпише и спазва изискванията на ангажимент за активност (Compromiso de Actividad);

- Да е получавало контрибутивно обезщетение за безработица (паро) и да го е изчерпало;

- Да е навършило 45 години към датата на изчерпване на горното обезщетение;

- Всичките му месечни доходи да не надхвърлят 75 % от минималната работна заплата (Salario Mínimo Interprofesional, която за 2017 г. е в размер на 707,70 евро, а 75% от нея е 530,78 евро). Доходите се изчисляват нето или бруто, според източника им. Ако са от бизнес, свободна професия, артистична дейност, животновъдството или селско стопанство, се изчисляват като разлика между приходите и разходите, необходими за осъществяване на дейността. Капиталовите печалби се изчисляват като разлика между печалбите и загубите.

Изискванията за получаване на помощта трябва да са изпълнени към момента на подаване на документите, като не трябва да се променят през целия период на получаване на субсидията.

 

Пълният текст е публикуван в брой 578 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: