Нова дума

Как да получаваме субсидии за безработни над 55 г.

Как да получаваме субсидии за безработни над 55 г.

5 февруари 2015

Вие сте на или над  55 години и сте изчерпали парото си или помощта за безработни. Ако отговаряте на изискванията, може би имате право на субсидията за тази възрастова група. Неконтрибутивната помощ за безработни над 55 г. е обвързана с допълнителни ангажименти, които бенефициентите са задължени да спазват – като например обучение и приемане на предложения за работа с цел улесняване на повторното им интегриране на пазара на труда. Субсидията се отпуска от службите по заетост в автономните области – Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Какви са изискванията за получаването на помощта за безработни над 55 г.?

  • Лицето да е безработно.
  • Да е навършило 55 (или повече) години към датата на изчерпване на контрибутивното обезщетение (prestación por desempleo) или на субсидията за безработица; или към момента, в който изпълнява всички изисквания за получаване на някоя от следните субсидии: за приключване на контрибутивната помощ, за завърнали се испански емигранти, за инвалиди, за освободени от затвора или за недостатъчни осигурителни вноски за получаване на паро; или пък да навърши 55 г. докато получава някоя от тях.
  • Да е регистрирано като търсещо работа в бюрото по труда в продължение на един месец след приключване на изплащането на паро (prestación por desempleo) и да не е отхвърляло оферта за работа, да не е отказвало участие в курсове за преквалификация, обучение и търсене на работа за времето от първоначалната регистрацията като безработно лице досега. Регистрацията трябва да се поддържа през цялото време на получаване на субсидията.

 

Какви са останалите изисквания и как българският стаж може да помогне, вижте в брой 523 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: