Нова дума

Парични помощи за навършили 45 години

Парични помощи за навършили 45 години

8 януари 2015

Драга редакция, моля, разяснете каква е разликата между контрибутивна и неконтрибутивна помощ. Аз съм на 47 години. Очертава се да остана без работа. Искам да съм информиран на какви парични помощи мога да разчитам.

Благодаря!

Симеон Димов

 

Запитвания като това на Симеон получаваме ежедневно. Макар да сме писали по темата, отново ще разясним, че обществената служба за заетост в Испания (Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE) управлява отпускането на три вида финансови помощи: контрибутивно обезщетение (най-често познато като “паро”), което получава безработен, след като е бил осигурен и както той, така и работодателят, са правили месечни социалноосигурителни вноски; неконтрибутивни помощи („субсидии”), които държавата дава на безработните, когато имат недостатъчен стаж за паро или когато са го изчерпили вече, а все още не могат да намерят работа; извънредни помощи: например, т.нар. Plan PREPARA и Renta Activa de Inserción (RAI).

Една от най-масовите неконтрибутивни помощи е тази за навършили 45 години. Тя се нарича Subsidio dirigido a personas trabajadoras que han agotado la prestación contributiva, tienen 45 años o más y no tienen responsabilidades familiares a su cargo – помощ, насочена към лица, които са изчерпали обезщетението си за безработица, навършили са 45 години и нямат семейни задължения.

 

Какви са изискванията, може да прочетете в брой 521 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: