Нова дума

Помощи по програмата за професионална преквалификация Plan PREPARA

Помощи по програмата за професионална преквалификация Plan PREPARA

29 май 2014

По Програмата за професионална преквалификация PREPARA испанското правителство отпуска помощи на дълговременните безработни. Според решение от началото на 2014 г. Plan PREPARA се подновява автоматично на всеки 6 месеца, докато безработицата в страната не падне под 20%.

Програмата дава възможности за прилагането на активни политики за заетост към хората, изчерпали своите обезщетения за безработица, чрез предоставянето на финансова помощ за реализирането им. Целта на тази месечна субсидия е да насърчи търсенето на работа и участието на безработните в курсове за професионална преквалификация.

Ето подробностите:

В момента програмата е насочена към хората, които са нямат трудова заетост, изчерпали са контрибутивната помощ (парото) или някаква субсидия, и нямат право на друга, имат семейни отговорности или пък са регистрирани в бюрата по труда от дълго време.

- Ако титулярът на помощта Plan PREPARA издържа трима или повече членове на семейството си, сумата, която ще получава, е 85% от IPREM (минималната работна заплата, която за 2014 г. е 532,51 евро на месец). За членове на семейството се броят съпруг/а, деца на възраст до 26 г. или по-големи, но ако имат поне 33% инвалидност, или малолетни, които са осиновени.

- Продължително безработни (parados de larga duración) са тези, които са регистрирани в бюрото по труда поне от 12 месеца през последната година и половина, или пък мат семейни отговорности и отговарят на останалите изисквания за получаването на помощта.

- За да се определи състоянието на бенефициента и дали отговаря на условията за получаването на помощта, под внимание се вземат не само неговите доходи, но и тези на останалите членове на семейството, включително и на родителите му (ако живеят заедно).

- От кандидатстващият за помощта се изисква да докаже...

 

Пълният текст е публикуван в брой 506 на"Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари:


  1. Iliana 30/01/2015

    Много са полезни всички статии,но моля ви,пишете и какви документи се изискват .Знаете ,колко се чака и накрая все нещо не им достига като документи и изпускаме възможности...благодаря!