Нова дума

Безработните над 55 г. и възможността да получават субсидии

1 май 2014

„Здравейте, уважаема редакция! Може ли да припомните какви са условията за получаване на субсидии а над 55 г.? Скоро ми свършва парото и искам да съм подготвен. Благодаря ви предварително!” Това ни написа Марин Тодоров, който живее във Валенсия.

Публикуваме отново информацията, която – надяваме се – ще е от полза и на други наши читатели.

Неконтрибутивната помощ за безработни над 55 г. е обвързана с допълнителни ангажименти, които бенефициентите са задължени да спазват – като например обучение и приемане на предложения за работа с цел улесняване на повторното им интегриране на пазара на труда. Субсидията се отпуска от службите по заетост в автономните области – Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Новост от тази година е, че под внимание се вземат не само доходите на имащия право на помощта,но и на семейството му.

Какви са изискванията за получаването на помощта за безработни над 55 г.?

  • Лицето да е навършило 55 (или повече) години към датата на изчерпване на контрибутивното обезщетение (prestación por desempleo) или на субсидията за безработица; или към момента, в който изпълнява всички изисквания за получаване на някоя от следните субсидии: за приключване на контрибутивната помощ, за завърнали се испански емигранти, за инвалиди, за освободени от затвора или за недостатъчни осигурителни вноски за получаване на паро; или пък да навърши 55 г. докато получава някоя от тях.
  • Да е регистрирано като търсещо работа в бюрото в продължение на един месец след приключване на изплащането на паро (prestación por desempleo).
  • Да не е отхвърляло оферта за работа, за обучение или за преквалификационен курс, считано от датата на регистрация.
  • Да подпише и спазва изискванията на ангажимент за активност (Compromiso de Actividad).
  • Безработният да попада в една от следните групи...

 

Пълният текст е публикуван в брой 504 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: