Нова дума

Новите изисквания за отпускане на помощ RAI

20 септември 2012

През юли т.г. влязоха в сила промени, които засягат изискванията за получаване на някои видове обезщетения и помощи за безработица. Сред тях е т. нар. RAI (Renta Activa de Inserción). Това е финансовата помощ, предвидена за определени категории безработни – инвалиди, пострадали от домашно насилие или трайно безработни, които са навършили 45-годишна възраст. Какви са условията за получаване на помощта RAI?

[ Още ]

Условия за получаване на 400 евро

Условия за получаване на 400 евро

6 септември 2012

В Boletín Oficial del Estado (BOE) бяха публикувани условията, на които трябва да отговаря безработният, за да получи помощ от 400 евро. Публичните служби по заетостта на автономните области разполагат със срок от 30 дни за започване на индивидуалната преценка за всеки останал без никакви приходи и подал молба за тази помощ, която беше продължена с още шест месеца.

[ Още ]

Субсидии за навършили 45 години и помощ RAI

Субсидии за навършили 45 години и помощ RAI

2 август 2012

Какво се случва, ако не ви достигат осигурителни дни (най-малко 360 дни), за да получите контрибутивно обезщетение? Тогава може да подадете молба за субсидия, стига да сте плащали осигурителни вноски от най-малко 3 месеца, ако имате семейни отговорности, или 6 месеца, ако нямате такива. Продължителността зависи от броя на осигурителните дни и наличието или липсата на семейни отговорности.

[ Още ]

Промени при обезщетенията и помощите за безработица

Промени при обезщетенията и помощите за безработица

26 юли 2012

Александър Стоянов от Мадрид току-що e навършил 52 години. Има да получава още месец обезщетение за безработица, след което се е надявал да взима помощи за надхвърлили тази възраст. Уви, ще трябва да почака още три години. Магда Недева от Алкала де Енарес пък вече осем месеца си поддържа регистрацията като безработна с надеждата да получи помощта RAI. Работила е само като интерна – без договор, и затова вече не отговаря на условията. През последните дни в редакцията на „Нова дума” се обаждат все повече читатели – като Александър и Магда, които ни молят да публикуваме повече разяснения за „новото при „парото” и субсидиите”.

[ Още ]

Контрол над безработните с обезщетения и помощи

Контрол над безработните с обезщетения и помощи

6 юли 2012

„В Испания трябва да си променим манталитета и всички заедно да изкореним начините на действие, присъщи на сивата икономика – да не плащаме данъци, да получаваме обезщетения, които не трябва да се получават, да възлагаме работа на служители, които не са регистрирани в социалното осигуряване...” Думите на вицеприемира Сорая Саенс де Сантамария са отпреди няколко дни.

[ Още ]