Нова дума

Нови проверки в Бюрата по труда

Нови проверки в Бюрата по труда

27 юни 2013

Бюрата по труда в Испания въведоха по-строг контрол за безработните, получаващи обезщетения – те трябва да доказват, че активно си търсят работа...

[ Още ]

Спират помощите за над 55 г. при навършване на възраст за предсрочно пенсиониране

Спират помощите за над 55 г. при навършване на възраст за предсрочно пенсиониране

30 май 2013

Това обаче не е новост. Министерството на заетостта и социалното осигуряване обяви в края на миналата седмица, че няма никаква промяна във възрастта за пенсиониране на хората над 55 години, получаващи субсидии за безработица. В условията за отпускането на тези субсидии обаче има нов момент: под внимание се вземат не само доходите на имащия право на помощта, но и на семейството му.

[ Още ]

Помощи за безработни с деца

2 май 2013

Помощта за безработни се дава на лица, които са изчерпали обезщетението си за безработица (paro) и имат семейни задължения (женени са или с непълнолетни деца). Размерът на тази субсидия през 2013 г. е 426 евро месечно.

[ Още ]

Изисквания за получаване на помощ RAI

Изисквания за получаване на помощ RAI

18 април 2013

Renta activa de Inserción (RAI) е програма на Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), която се осъществява със съдействието на бюрата по труда в различните автономни области, и е в помощ на хора с определени затруднения да се приспособят към трудовия пазар или в тежко икономическо положение. За да получават определена сума всеки месец, одобрените трябва да поемат ангажимент за активно търсене на работа, за присъствие на курсове за обучение и преквалификация, организирани от SEPE. Към кого е насочена програмата? • Продължително безработни. • Хора в неравностойно положение. • Завърнали се испански емигранти. • Жертви на насилие. Какви са изискванията?

[ Още ]

По-тежки условия за субсидии за хора над 55 години

По-тежки условия за субсидии за хора над 55 години

21 март 2013

На 15 март кабинетът прие декрет – част от пенсионната реформа. Основната цел на документа е да се затрудни предсрочното и частичното пенсиониране.

[ Още ]