Нова дума

Важно за домашните помощници и техните работодатели

zoom Важно за домашните помощници и техните работодатели

1 февруари 2021

21 000 души по-малко се осигуряват като домашни помощници в Испания през 2021 година, показват последните данни за ситуацията на трудовия пазар. Повишаването на минималната работна заплата с 30% през последните 2 години и кризата с коронавируса остави тези хора без социална защита за здравеопазване и пенсия. Повечето работодатели отказаха, а други нямаха възможност да плащат осигуровки върху 950 евро заплата, затова толкова много работещи като помощ в домакинството прекъснаха заетостта си. Други пък принуждават служителите си сами да доплащат осигуровките, за да запазят работата си.

От години този сектор, в който работещите са предимно жени (за първите 3 месеца на 2020 г. от 576 000 домашни помощници, само 71 000 са били мъже), е най-уязвим и най-ощетен (нямат право на обезщетения и субсидии за безработица). Затова Инспекцията по труда и социалната сигурност (ITSS) в Испания започва кампания за защита правата им и регулиране на социалноосигурителните вноски и заплатата. Очаква се в следващите дни институцията да изпрати писма на определени работодатели, осигуряващи лица в специалната система за домашни помощници, които са включени в базата данни на Социалното осигуряване (TGSS) със следните условия:

- Трудов договор на пълен работен ден.

- Възнаграждение, по-ниско от минималната работна заплата (SMI), която е 950 евро на месец и се увеличава с разпределението на 2 извънредни плащания. С други думи – работодателят е декларирал пред TGSS по-ниска месечна заплата от 1108,33 евро. (Тази сума е изчислена така: 950 (размерът на SMI) x 14 (брой плащания годишно) / 12 (брой месеци в годината). Тук не влизат плащанията „в натура“ като храна, нощувки и др.п.)

В писмата ще бъде указано, че тези работодатели трябва да декларират до 31 март 2021 година пред TGSS реалната заплата на домашните си помощници към 1 януари 2021 г. Споменатата заплата не може да бъде по-малка от настоящата минимална работна заплата в Испания (SMI), увеличена с разпределението на допълнителните 2 плащания – т.е. не може да бъде по-ниска от 1108,33 евро/месечно. За работещите по часове заплащането не може да бъде по-ниско от 7,43 евро/час.

Ако изплатеното възнаграждение е по-голямо от 1108,33 евро, трябва да се декларира общата сума на изплатеното възнаграждение, увеличено с пропорциите на извънредните заплати. Отделно от това, работодателите имат задължение да декларират по същия начин и останалата част от непаричното възнаграждение, което представлява заплатата на служителя на домакинството.

От 1 април 2021 г., ако работодателят не е декларирал текущата заплата пред Социалното осигуряване (TGSS), Инспекцията по труда ще предприеме действия за проверка, които могат да доведат до санкции.

Декларирането може да стане по електронен път чрез интернет страницата на институцията, чрез попълването на формуляр или чрез системата RED, до която имат достъп счетоводители и адвокати.

Повече полезна за домашните помошници информация може да намерите на следните линкове (на испански език):

За настоящата кампания:

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/7b3b3a71-6021-40a4-99e6-a08ea48acb22

https://www.mites.gob.es/Itss/web/Documentos/CAMPANA_Servicio_HOGAR/index.html?fbclid=IwAR259QnnA0IZPy1uJnT7Jrx3_ID4hvL-8zf7KQBMRUsJkuwnwUzyoMuIdns

За законовата уредба на работата в сектора:

https://www.mites.gob.es/es/portada/serviciohogar/nueva-regulacion/index.htm

Официални модели на трудов договор, фиш за заплата (nomina), уведомления и т.н.:

https://www.mites.gob.es/es/portada/serviciohogar/modelos/index.htm

Отговори на често задавани въпроси:

https://www.mites.gob.es/es/portada/serviciohogar/preguntas-frecuentes/index.htm

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: