Нова дума

Видове пенсиониране на autónomos

zoom Видове пенсиониране на autónomos

5 декември 2019

През 2013 г. беше приет кралски декрет 5/2013, който позволи на навършилите определената възраст самонаети да съчетават пенсионирането с продължаване на трудовата дейност. От онзи момент стана възможно да се събират 50% от полагаемата пенсия и изработените доходи. Това е т.нар. „активно пенсиониране“.

По-късно, през 2018 година, с одобряването на Закона за неотложни реформи на автономната работа (Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo), работещите за собствена сметка получиха едно от най-исканите от тях права: икономическата дейност стана съвместима не с 50%, а със 100 % от пенсията, при условие че в ръководения от тях бизнес бъде нает поне един работник/служител.

Много autónomos предпочетоха този вид пенсиониране, но то обхвана всички самонаети. Докато самостоятелно заетите лица получиха без съществени проблеми т.нар. „активно пенсиониране“ (100% от пенсията и трудова дейност), на autónomos с дружества не беше признато това право. Социалното осигуряване не ги смята за „физическо лице“, а за „юридическо“, заради дружеството, което администрират, или на което са членове. Затова на такъв самонает се дава 50% от пенсията, ако продължи да се труди.

Смятайки корпоративния самонает (autónomo societario) за „юридическо лице“, т.е., за предприемач с търговска дейност, Социалното осигуряване твърди, че на наетите от него работници и служители не плаща той, а дружеството (компанията) и затова получава не 100%, а 50% от пенсията.

Към днешна дата Социалното осигуряване отказва достъп до пълна пенсия на продължаващи да ръководят бизнеса си autónomos societarios, въпреки че наемат работници и отговарят на условията в норматива от началото на 2018 година. Ала през последната година започнаха да се появяват съдебни решения в полза на корпоративните самонаети. Предполага се, че те ще доведат до промяна на критериите на Националния институт на социалното осигуряване.

Първата присъда, която дава право на autónomo societario да продължи трудовата си дейност и да получава 100% от полагаемата пенсия, беше издадена от Върховния съд на Галисия през месец май. Тя твърди, че ако се наема работник от какъвто и да е самонает – индивидуален или корпоративен – той има право на пълна пенсия при активното му пенсиониране.

 

Пълният текст е публикуван в брой 639 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: