Нова дума

Как се пенсионираме в България през 2017 г.

26 януари 2017

ПЕНСИИ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

За да придобият право на пенсия за осигурителен стаж и възраст след 01.01.2017 г, осигурените лица трябва да имат навършена минимална пенсионна възраст 61 г. за жените и 64 г. за мъжете и при определен стаж от 35 години и 4 месеца за жените и 38 години и 4 месеца за мъжете.

В случай че лицата нямат право на пенсия по горните условия, то от 01.01.2017 г. преценка правото на пенсия се извършва при 66 г. възраст и 15 години действителен осигурителен стаж.

Правото на пенсия не се погасява по давност. Лицата, които в предходна година са изпълнили условията за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, ще могат да се пенсионират във всеки следващ момент по вече изпълнените условия и през следващите години, независимо от това дали има промени в условията за пенсиониране. Вземането на пенсия се погасява с изтичането на 3-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, за която се отнася.

Предвиденото плавно увеличаване и постепенно изравняване на пенсионната възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за жените и мъжете следва да завърши при навършването на 65-годишна възраст и за двата пола през 2037 г. След това, възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО ще се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота, съгласно чл. 68, ал. 4 от КСО.

Изискуемият осигурителен стаж за пенсиониране по чл. 68, ал. 2 от КСО за работещите при условията на трета категория труд също нараства с по два месеца годишно за жените и мъжете до достигане през 2027 година на 37 години за жените и 40 години за мъжете.

В разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от КСО също е заложена изискуемата възраст да се увеличава плавно, като нараства с по два месеца годишно до достигане на 67 години за жените и мъжете през 2023 г.

Разпоредбата на чл. 68а от КСО, с която се създаде възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер на лица, имащи изискуемия по чл. 68, ал. 2 от КСО осигурителен стаж и на които не им достигат до 12 месеца възраст, намира приложение и през 2017 г. Лицата, на които е отпусната пенсия по този ред, нямат право на пенсия по реда на чл. 68, ал. 1, 2 и 3 от КСО.

 

Пълният текст, заедно с таблица как се учеличават възрастта и изисквания стаж през следващите години, е публикуван в брой 572 на "Нова дума".

 

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: