Нова дума

Нови условия за помощта за над 52-годишни от есента

zoom Нови условия за помощта за над 52-годишни от есента

28 юни 2024

Нови условия за помощта за над 52-годишни влизат в сила от 1 ноември 2024 г., става ясно от Кралски указ-закон 2/2024 от 21 май 2024 г. Ето и подробностите:

1. Първата и една от най-значителните новости е, че се изисква осигурителен период от 6 години задължително в Испания, през който да са се внасяли квотите за фонд „Безработица“

В изчислението на този период не се включват 112 дни осигурителен стаж за гледане на деца.

2. Второто условие е, че достъп до помощта ще имат тези, които при навършването на 52 години са приключили контрибутивна помощ (paro) или са нямали право на такава, но имат минимум 90 дни осигурителен стаж, винаги и когато са били вписани без прекъсване като търсещи работа лица от датата на финализирането на контрибутивната помощ или от момента, в който са останали безработни.

Ще се смята, че няма прекъсване на статута на търсещ работа (demandante de empleo), ако прекъсванията не са за период, надвишаващ 90 календарни дни.

3. Работникът, напуснал по собствено желание, няма право на достъп до помощта за над 52-годишни.

4. Липсата на други приходи трябва да се докаже както при заявлението за отпускането на помощта, така и през цялото време, през което се получава.

5. Срокът за подаване на заявлението е 15 работни дни, след като е приключило правото да се получава контрибутивна помощ (paro) или след като лицето е останало без работа.

6. Помощта ще бъде спирани поради следните причини:

Ако бенефициентът не е подал годишната декларация за приходи (declaración de rentas), задължително придружена от данъчната декларация (declaración anual del IMPUESTO DE RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS). Лисата на внасянето на тази декларация може да се санкционира с парична глоба.

Ако бенефициентът получава други доходи, надвишаващи допустимите.

7. Ако помощта е била спряна и не е внесено заявление, за да се започне отново изплащането й в срок от 12 месеца, се губи правото да се получава. Този срок се прекъсва за не повече от 12 месеца, ако  бенефициентът е започнал да работи за чужда или собствена сметка, винаги и когато финализирането на трудовия договор не е по воля на работника.

8. Бенефициентите на помощта имат задължението да комуникират на администрацията всяка промяна на приходите си, ако те надхвърлят допустимия максимум.

9. Осигуровките, чието изплащане администрацията поема като задължение, ще се считат само и единствено за изчислението на годините стаж за пенсия за стаж и възраст, както за обикновено, така и за предварително пенсиониране.

Статията подготви адв. София Николаева – член на Мадридската адвокатска колегия

Тел. 691 466 305

Адрес на кантората:

Avda. Juan Carlos I, 13, planta 5, despacho 6

Edificio Torre la Garena

28806 Alcalá de Henares (Madrid)

(на 100 метра от renfe La Garena)

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: