Нова дума

Парична добавка към най-ниските пенсии в Испания

zoom Парична добавка към най-ниските пенсии в Испания

23 май 2023

Бенефициентите на контрибутивните пенсии от Социалното осигуряване (INSS) (това са пенсиите, свързани с определен трудов стаж), чиито доходи са ниски, имат право да получат добавка (complementos a mínimos) до стигане на размера на минималната пенсия в Испания (виж таблицата по-долу).

Ето на какви условия трябва да отговарят пенсионерите:

  • Да имат призната пенсия в Испания, чийто размер не достига до минималния.
  • Да не получават приходи от трудова или икономическа дейност (в това число и от българската пенсия), от активи или от имуществени печалби, които надвишават суми, определяни всяка година от Закона и съобразени със семейното им положение.

Този размер е 8164 евро за 2023 г., ако лицето получава добавката и няма съпруг/а или, ако има, но той/тя не зависи от него/нея финансово.

Сумата за общите доходи нараства на 10 048 евро, ако лицето получава добавката и има съпруг/а, финансово зависещ/а от него/нея. (Според закона се смята, че съпруга/та е финансово зависим/а от бенефициента на пенсията тогава, когато има съжителство между тях и той/тя не поличават свои доходи.)

  • Да живеят на територията на Испания. Смята се, че бенефициентът живее на територията на Испания винаги и когато престоят му в други държави не надвишава 90 дни за всяка календарна година.

По силата на чл. 6 и 7 от Кралски Указ 1058/2022, бенефициентът, получаващ добавката, има следните задължения:

  • Да информира администрацията за всяка промяна (веднага щом настъпи такава) в семейното си състояние или в размера на доходите, които е декларирал. 
  • Да се яви, когато бъде повикан, в териториалните поделения на администрацията, в срока, който му бъде определен.

Неизпълнението на гореспоменатите задължения ще доведе до превантивното спиране на изплащане на добавката и в случаите, когато са установени нарушения, може да се изиска и връщането на всички изплатени суми. Освен това, в случаите на декларирана невярна информация, с цел получаването на добавката, лицето може да бъде подведено и под наказателна отговорност. 

 

Статията подготви адв. София Николаева – член на Мадридската адвокатска колегия

Тел. 691 466 305

Адрес на кантората:

Avda. Juan Carlos I, 13, planta 5, despacho 6

Edificio Torre la Garena

28806 Alcalá de Henares (Madrid)

(на 100 метра от renfe La Garena)

 

Таблица с минималните размери на осигурителните пенсии за 2023 г.

Clase de pensión

Titulares

Con cónyuge a cargo

Euros/año

Sin cónyuge: Unidad económica unipersonal

Euros/año

Con cónyuge no a cargo

Euros/año

Jubilación

 

 

 

Titular con sesenta y cinco años.

13.526,80

10.963,40

10.406,20

Titular menor de sesenta y cinco años.

12.682,60

10.256,40

9.695,00

Titular con sesenta y cinco años procedente de gran invalidez.

20.290,20

16.445,80

15.610,00

Incapacidad permanente

 

 

 

Gran invalidez.

20.290,20

16.445,80

15.610,00

Absoluta.

13.526,80

10.963,40

10.406,20

Total: Titular con sesenta y cinco años.

13.526,80

10.963,40

10.406,20

Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años.

12.682,60

10.256,40

9.695,00

Total: Derivada de enfermedad común menor de sesenta años.

8.082,20

8.082,20

8.012,20

Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular con sesenta y cinco años.

13.526,80

10.963,40

10.406,20

Viudedad

 

 

 

Titular con cargas familiares.

12.682,60

Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en grado igual o superior al 65 por 100.

10.963,40

Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años.

 

10.256,40

 

Titular con menos de sesenta años.

8.306,20

 

 

 

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: