Нова дума

От кога домашните помощници могат да получават паро?

zoom От кога домашните помощници могат да получават паро?

13 септември 2022

Приемането на Кралски указ-закон 16/2022 от 6 септември има за цел да приравни условията на труд и социално осигуряване на работещите като помощ в домакинството с тези на останалите заети лица. Това означава, че и те вече ще имат право на обезщетение за безработица в Испания, познато като паро.

Задължението за вноски за безработица и за FOGASA (Фонд за гарантиране на заплатите) на домашните помощници започва на 1 октомври. От този момент нататък работниците ще сумират осигурителни периоди за безработица, които ще генерират бъдещи права на защита, в съответствие с критериите за достъп до всяко обезщетение или субсидия.

Колко месеци трябва да съм осигуряван/а, за да получавам паро?

Периодът зависи от вида обезщетение или помощи. Например, за получаване на обезщетение за безработица (паро) се изискват 12 осигурителни месечни вноски, които покриват защитата при загуба на работа. „Необходими са поне 360 дни в рамките на 6 години преди възникване на правното положение „безработица“ или преди момента, в който задължението за вноски е прекратено“, припомнят от SEPE.

Има и други субсидии за безработица, които изискват много по-малко вноски. Например, помощта за хора, чиито доходи са под 75% от минималната заплата, изисква поне три месеца вноски, в случай че кандидатът има семейни задължения или шест месеца вноски, ако няма.

Ако работниците са на възраст над 52 години и са изчерпали обезщетението за безработица или помощите, има специална субсидия за тях. В този случай от бенефициентите се изисква „да са внасяли вноски за пенсиониране в продължение на 15 години, две от които трябва да са в рамките на последните 15 г, и да са внасяли вноски за безработица минимум 6 години през целия си трудов живот“ , припомнят още от SEPE .

Какви са задълженията за внасяне на осигуровки?

Както споменахме, от 1 октомври вноските по отношение на безработица и FOGASA ще бъдат задължителни за работещите в специалната система на домашните помощници. Ако обаче работодателите на домашни помощници са ги наели за по-малко от 60 часа на месец, тяхното задължение да внасят осигуровки и за безработица започва на 1 януари 2023 г. Дотогава тези работници могат сами да поемат задълженията за тези вноски.

Новите осигуровки няма да са в тежест на домакинствата, наели персонал за помощ с работата в къщи. Разходите им за тях ще са намалени значително, защото правителството прие 80% бонуси. Това означава, че семействата ще поемат само 20% от размера на новите социално осигурителни вноски на домашните помощници, а останалата част ще бъде платена от държавата.

Размерът на вноските за безработица до края на 2022 г. ще бъде 6,05% (от които 5 процента ще се плащат от работодателя и 1,05 процента – от работника) и 0,2% за Фонда за гарантиране на заплатите (FOGASA), внасяни само от работодателя.

Тези проценти се прилагат върху осигурителната основа (base de cotización) за трудова злополука и професионално заболяване (подобно на брутната заплата) и така се получава сумата, която трябва да бъде изплатена към социалното осигуряване.

Пример, предоставен от Seguridad Social, по отношение на домашна помощница, която получава минималната заплата (SMI) за цял работен ден: вноската за безработица за нея ще е в размер на 12,25 евро на месец, докато за работодателите вноската за безработица и за FOGASA ще бъде 60,67 евро на месец, но с държавния бонус става 12,14 евро на месец.

Има ли промени при уволнението?

Да, правителството премахна уволнението без причина (por desistimiento), което съществуваше за домашните помощници. При него семействата можеха да ги уволнят, без да се налага да обосновават каквато и да е причина – просто те оттегляха желанието си за предоставяне на услугата. Това уволнение също имаше компенсация от 12 дни на отработена година с максимум шест месечни плащания.

Отсега нататък се регулират няколко конкретни причини, които могат да оправдаят това специфично уволнение на работещите в домакинството, което се признава за „особено“, тъй като е в изключителни ситуации (няма компания работодател, например). Тези причини са:

а) Намаляване на доходите на семейството или увеличаване на разходите поради непредвидени обстоятелства.

б) Съществена промяна на нуждите на домакинството, които оправдават прекратяването на договора на домашната помощница.

в) Поведението на работника, което предизвиква загубата на доверие от страна на работодателя.

Тази специална формула за уволнение има същата компенсация, както досега – парите за 12 отработени дни на година.

За какво служи FOGASA?

FOGASA е орган към Министерството на труда, който гарантира на работниците получаването на заплати, обезщетения при уволнение или прекратяване на трудовото правоотношение, неплатени от техните работодатели поради несъстоятелност. Така домашните помощници ще имат право на тази закрила от държавата, както и останалите наемни работници.

 

Статията подготви адв. София Николаева – член на Мадридската адвокатска колегия

Тел. 691 466 305

Адрес на кантората:

Avda. Juan Carlos I, 13, planta 5, despacho 6

Edificio Torre la Garena

28806 Alcalá de Henares (Madrid)

(на 100 метра от renfe La Garena)

 

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: