Нова дума

Добавка за майчинство или бащинство към пенсията

zoom Добавка за майчинство или бащинство към пенсията

6 юли 2021

С решение на Европейския съд от дата 12/12/2019 се декларира, че испанската система на пенсиите е в противоречие на установеното по силата на директива на съвета от 19 декември 1978 година относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на социалното осигуряване. Това принуди социалното министерство в Испания да промени член 60 от Закона за социалното осигуряване чрез Кралски указ 3/2021 от 4 /02/2021 и да създаде нова добавка към контрибутивните пенсии, свързана с майчинството и бащинството, чиято цел е да намали актуално съществуващата разлика в сумата на социалната придобивка, основана на пола.

Тази добавка към пенсията е подчинена на условието да се докаже от лицето, подало молба да я получава, че професионалното му развитие е било ощетено в периодите на раждане/осиновяване на деца. Щетата, която в болшинството е понесена от жените, е една от основните причини за съществуващата разлика основана на пола в сумата на пенсията.

Кой може да е бенефициент?

Тази добавка може да се получава само от един от родителите. По принцип е насочена към жените, но може да бъде заявена и от мъжете, ако са били ощетени професионално. В случай че нито един от двамата родители не е бил ощетен с липса на осигурителни периоди след раждането на децата им, добавката ще се даде на майката.

В кои случаи може да бъде поисканa от бащата?

За да може мъжете да поискат тази добавка, трябва да бъдат изпълнени някои от следните условия:

- Трябва да им е призната вдовишка пенсия вследствие на смъртта на другия родител на общите им деца и винаги, когато някое от децата има право на наследствена пенсия.

- Трябва да им е призната контрибутивна пенсия за възраст или по болест и да са прекъснали професионалното си развитие по повод раждането на децата им при определени условия, свързани с осигурителните им периоди и дата на раждане на децата.

Кога социалното осигуряване може да откаже изплащането на тази добавка?

- Когато са били отнети родителските права(patria potestad) на майката или бащата със съдебно решение поради неизпълнение на родителските задължения.

- Когато бащата е бил осъден за престъпление на насилие, основано на пола, извършено срещу майката на децата.

-Когато майката или бащата са били осъдени за насилие срещу децата си.

На каква сума възлиза добвката ?

За едно дете – 27 евро на месец.

За две деца – 54 евро на месец.

За три деца – 81 евро на месец.

За четири деца – 108 евро на месец (това е максималният брой деца, за които може да се получава добавката).

Колко месеца ще се изплаща?

14 плащания в година.

Ще повлияе ли тази добавка за изчисляването на доходите за получаване на добавката за достигане на минимална пенсия (complemento a mínimos)?

Не, получаването й не се взима предвид за изчислението на доходите.

Може да се получава само като добавка на пенсията по стаж и възраст или и с други пенсии?

Добавката е предвидена за всички контрибутивни пенсии, като за тази по болест, вдовишка или предварително пенсиониране (jubilaciónón anticipada) признати след 04/02/2021, но не и за частичното пенсиониране (jubilaciónón parcial), при което лицето продължава да работи на намалено работно време.

 

Статията подготви адв. София Николаева

тел. 691 466 305

http://www.sofianikolaeva.com 

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: