Нова дума

Предстои ми развод. Какво трябва да знам?

zoom Предстои ми развод. Какво трябва да знам?

4 октомври 2020

91 645 са разводите в Испания за 2019 година, според испанския статистически институт. За 2020 г., обаче, се очаква повишение на броя им, защото след тримесечната карантина заради COVID-19 наблюдаваме масово подаване на молби за прекратяване на брака. Противно на очакванията за бейбибум, продължителното време, което прекараха заедно семейните двойки, доведе до раздели.  

„Ако решението за развод вече е взето и имаме непълнолетни деца, трябва да знаем някои основни неща във връзка с процеса, който ни предстои. Въпреки че обстоятелствата във всяка връзка са различни и всеки развод си има своите особености, смеем да твърдим, че има общи елементи и въпроси в бракоразводните дела“, пише адвокат София Николаева в статия за в. „Нова дума“ и споделя отговорите на най-често задаваните въпроси от клиентите си във връзка с раздялата на съпружеските двойки.

Какви видове развод съществуват в Испания?

Според испанското законодателство има две възможности за прекратяване на брачния съюз: развод по взаимно съгласие и развод по исков ред.

Процедурата при първият вариант е по-бърза и финансово по-изгодна. При развода по взаимно съгласие е възможно един адвокат да подготви и представлява и двамата съпрузи в процеса.

При развода по исков път няма взаимно съгласие между съпрузите, процесът е по-продължителен и е значително по-скъп от финансова гледна точка.

Трябва ли да се докаже вина на някой от двамата съпрузи за разтрогване на брака и нужно ли е да се заяви причината за развода?

Не, не трябва да се заявява причината в молбата за развод. Изявяването на желанието за прекратяване на брачния съюз е достатъчно и никой не може да ви иска обяснение за вашето решение. Дори в случаите на противопоставяне срещу исковата молба, съдията не може да отхвърли молбата ви за развод.

Мога ли да подам молба за развод в Испания, ако и двамата съпрузи сме чужденци или ако съпругът ми е испанец и живее извън страната?

Да. Испанският съд е компетентния орган, когато се изпълнява някое от следните изисквания:

  • Испания е страната на постоянно местожителство на двамата съпрузи.
  • Испания е последното местожителство на съпрузите.
  • Ако е постоянното местожителство на ищеца.
  • Ако Испания е постоянното местожителство на ищеца, в случай че е пребивавал в страната поне 1 година непосредствено преди подаването на молбата.

Ако съм чужденец и се разведа в Испания, съдебното решение признава ли се в моята държава?

Да. Ако страната е член на Европейското икономическо пространство, има възможност за директно признаване на съдебното решение. Ако страната е извън Европейския съюз, то това решение би следвало да се признае от местната съдебна система.

Кои са мерките, върху които задължително се произнася съдията, ако при развода има малолетни или непълнолетни деца?

Кой ще отглежда децата?

Родителски права: Почти винаги се упражняват и от двамата родители, които имат право да взимат всички важни решения, свързани с непълнолетния, като хирургически операции, пътувания извън страната, т.н.

Издръжка: Не става въпрос за месечна сума само за прехраната, но и за отглеждане, подслон и образование. Тази сума е задължение и се изплаща от родителя, който не отглежда детето.

Извънредни разходи: отнася се за фармацевтични, стоматологични разходи, които не се покриват от здравната каса, очила, частни уроци, учебни материали, т.н. Обикновено тези разходи се поемат по равно от двамата настойници.

Режим на виждане или режим на лични отношения с детето: зависи от уговорката на родителите. Обикновено настойникът, който не отглежда детето, прекарва две съботи и недели в месеца, през седмица с него, а ваканционните периоди се разпределят по равно между двамата родители.

Ползване на семейния дом: остава в облага на децата, поради което остава на разположение на съпруга, който отглежда непълнолетните.

Родителят, задължен да изплаща издръжката, от месеци не е плащал, мога ли да изискам изплащането на дължимото?

Да. Изискват се по съдебен път, като подлежат на рекламация дължимите суми до 5 години назад. Освен неизплатените издръжки, се изисква и преизчисление и актуализиране на издръжката.

С бившия ми съпруг стигнахме до споразумение да се откажа от месечната издръжка в замяна на имот, който ще препише на мое име. Мога ли да го приема?

Не. Месечната издръжка е право, което но може да бъде заменено или да се откажем от него. Същото се отнася и за актуализирането и преизчислението й.

Родителят, който е задължен да изплаща месечната издръжка, отказва изплащането й за ваканционния период, тъй като през това време децата са били при него. Има ли право?

Не. Освен ако няма предварително споразумение по този въпрос (тоест, ако в споразумението по взаимно съгласие или в съдебното решение в случай на спорен развод се постановява освобождаване от плащане на издръжката за ваканционния период, в който детето/децата са в компанията на родителя, задължен да изплаща издръжка), плащането на месечна издръжка трябва да се извършва 12 месеца в годината, включително и през ваканционния месец.

Родителят, задължен да изплаща издръжка, вече месеци наред не е плащал. Мога ли да му забраня да вижда детето/децата?

Категорично не. За такива действия можем да загубим родителските права. Трябва да имаме предвид, че в тази ситуация, забранявайки на другия родител да вижда детето/децата, ние нарушаваме правото му/им да прекарват време с другия си родител. Настойникът, чието право на лични отношения с детето/децата е нарушено, може да подаде жалба в полицията.

Родителят, задължен да изплаща издръжка, вече месеци наред не е плащал. Какви са последствията за него/нея?

Неспазването на плащанията на издръжка може да доведе до извършването на престъпление за изоставяне на семейството, което се наказва с лишаване от свобода и може да доведе до отнемане на родителските права.

В такива случаи се предвижда също запор върху трудовото възнаграждение и възбрана върху недвижимите имоти на длъжника.

Кога отпада задължението за плащане на издръжка?

По принцип издръжката се изплаща до навършването на пълнолетие на детето/децата. Но в случай че при навършването на пълнолетие, детето/децата е/са учащ/и, то задължението продължава до завършване на образованието.

Може ли да се подаде молба за увеличение на издръжката, ако задълженият родител увеличи приходите си?

Да. В този случай, за да обосновем молбата си, трябва да докажем, че има увеличение на приходите на задължения родител, а и също така да докажем нуждите на детето/децата.

В обратния случай – когато задълженият родител намали приходите си, може да подаде молба за намаляване на месечната издръжка.

И третият вариант е, когато родителят, отговорен за отглеждането и грижата на детето/децата, увеличи приходите си, то задълженият родител може да подаде молба за намаляване на издръжката.

Резултатът на иска срещу длъжника на пенсията беше неуспешен. Има ли друга възможност да се получи плащане на издръжка?

Да.  В този случай, ако не се постигне плащането на издръжката след съдебната процедура, остава възможността да се обърнем към Фонда за гарантиране на плащане на издръжка. За да влезем в този фонд, задължително изискване е съдебното решение, което постановява и признава правото да получаваме издръжка, да е издадено от испански съд. 

Какво ще стане, ако детето/децата (непълнолетни) бъдат изведени от страната против волята на другия родител?

В този случай, ако действаме против волята на другия родител може да доведе до много сериозни последици. Това деяние се определя като престъпление – международно отвличане на деца.

Аз съм чужденка и не мога да подам молба за международен паспорт на детето ми, защото другият родител след развода не дава разрешението си. Какво мога да направя?

Има възможност да се поиска съдебно разрешение за издаването на лични документи на детето/децата без изричното разрешение на другия родител.

Имам резервирана и платена ваканция извън страната и бившият/та ми съпруг/а не ми разрешава да изведа детето/децата извън страната. Какво мога да направя?

Има възможност да се изиска съдебно разрешение за излизането на детето от страната, без разрешението на другия родител.

Какво е компенсаторната издръжка?

Ако при развода за единия от двамата съпрузи този развод предизвика икономически дисбаланс, тоест – го постави във финансово неравноправие спрямо другия съпруг и доведе до влошаване на ситуацията му, има право на компенсаторна издръжка.

 

автор: адв. София Николаева,

член на Мадридската адвокатска колегия

тел. 691 466 305 / 911 664 022

www.sofianikolaeva.com 

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: