Нова дума

Неприсъствени присъди – кога могат да ни осъдят, без да сме участвали в делото?

zoom Неприсъствени присъди – кога могат да ни осъдят, без да сме участвали в делото?

5 октомври 2017

Все по-често в адвокатската ни практика се появяват „изненадани“ клиенти. Клиенти, които post factum научават, че са осъдени, с влязла в сила присъда. Но как е възможно това?

Испанското право допуска неприсъственото осъждане на дадено лице при определени условия за по-леките случаи. Добре е да се знае кога може да ни се случи подобно нещо и какво да правим, след като научим неприятната новина.

Основният испански закон, регулиращ наказателния процес, се нарича „Ley de Enjuiciamiento Criminal“ в български превод – Закон за наказателното съдопроизводство, или по-нататък за краткост ЗНС.

ЗНС е обнародван и публикуван с Кралски декрет през далечната 1882 г. От публикуването на закона до относително близки до съвременността дати, основен принцип бе невъзможността за осъждането на дадено лице, ако то не присъства на делото. Аргумент за подобно решение е нарушаването на основни конституционни права на обвиняемото лице. За по-сериозните престъпления и към настоящия момент не е налице промяна в тази теза. Процедурата на ЗНС за тежки престъпления (регулирана в книги втора и трета на ЗНС) изключва подобна възможност.

За читателите поясняваме, че след една от последните големи реформи на ЗНС, извършена през 2015 г., престъпленията се делят на тежки, по-малко тежки и леки (delitos graves, delitos menos graves y delitos leves). На всяко едно от тези престъпления съответстват тежки, по-малко тежки и леки наказания, съгласно испанският наказателен кодекс.

Според горната класификация, за тежки престъпления се считат тези, за които се получават тежки наказания (справка чл. 13 от испанския наказателен кодекс). За тежко наказание се считат следните наказания, съгласно чл. 33 от горния кодекс:

a) Постоянно лишаване от свобода, подлежащо на преразглеждане;

б) Наказание за лишаване от свобода над пет години;

в) Абсолютно лишаване от определени права;

г) Специално лишаване от определени права за срок, надвишаващ пет години;

д) Спирането на работата по трудов договор или държавен пост за срок, надвишаващ пет години;

ж) Лишаване от правото на управление на МПС за срок, надвишаващ осем години;

 

Пълният текст на адв. Дора Пощакова (тел. 629 061 545) е публикуван в брой 589 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: