Нова дума

Данъчно облагане на резиденти в Испания, пенсиониране без стаж, размер на парото

Данъчно облагане на резиденти в Испания, пенсиониране без стаж, размер на парото

15 ноември 2018

Адвокат София Николаева отново отговаря на читателски въпроси от страниците на „Нова дума“. Темите, които засяга в този брой, са за пенсиониране при недостатъчен трудов стаж в Испания, за данъчно облагане на резиденти и нерезиденти и за изчисляване на парото при работа на половин работен ден.

[ Още ]

Болнични за временна нетрудоспособност. Трудоустрояване и инвалидни пенсии

Болнични за временна нетрудоспособност. Трудоустрояване и инвалидни пенсии

18 октомври 2018

Темата за болничните определено не е от най-приятните, но е препоръчително да знаем какви са последствията при заболяване и кои са трудовите ни и социални права, които ни предоставя Системата на обществено осигуряване в Испания. Държавно обществено осигуряване или още – социално осигуряване, е система на организирана материална защита на трудещите се в случай на загуба на доход.

[ Още ]

Трансгранично отвличане на дете от родител в ЕС

Трансгранично отвличане на дете от родител в ЕС

20 септември 2018

Причината да напишем тази статия са зачестилите случаи на трансгранично отвличане от български граждани на деца, чието семейство има установен адрес в Испания. Много грешна е идеята, която имат извършителите на това престъпно деяние, окачествено като „престъпление с особена тежест“, че щом може да се мине полицейският контрол на летището, без да се изиска разрешение и от двамата родители...

[ Още ]

Въпроси и отговори за права на интерни и шофьори, пътуване в чужбина при complemento a mínimos и др.

Въпроси и отговори за права на интерни и шофьори, пътуване в чужбина при complemento a mínimos и др.

2 август 2018

Адвокат София Николаева отново отговаря на читателски въпроси от страниците на „Нова дума“. Темите, които засяга в този брой, са за пенсиониране при неплатена осигуровка в Испания, смърт на работодател, плюс към испанските пенсии и пътуването в чужбина, шофьори.

[ Още ]

Какви са наказанията при фиктивен договор и последвали парични обезщетения

19 юли 2018

Поради зачестилите случаи на подведени под административна и наказателна отговорност българи във връзка с фиктивни договори за трудово-правни отношения с цел получаване на...

[ Още ]