Нова дума

За добавката към испанската пенсия, за насилието над родители, за социалните помощи и др.

За добавката към испанската пенсия, за насилието над родители, за социалните помощи и др.

7 февруари 2019

Адвокат София Николаева отново отговаря на читателски въпроси от страниците на „Нова дума“. Темите, които засяга в този брой, са за добавката към испанската пенсия, за насилието над родители, за социалните помощи на зависими от децата си възрастни, за пенсионирането и за издаване на социално-осигурителен номер в Испания.

[ Още ]

Как ще се променят пенсиите в Испания след 2019 г.?

Как ще се променят пенсиите в Испания след 2019 г.?

1 декември 2018

Отговор на този въпрос даде адв. София Николаева по време на среща-дискусия с български граждани във Фуенлабрада, организирана от Асоциация за европейска интеграция „Дунав“. Тя съобщи една новина, която обаче изобщо не е добра за бъдещите пенсионери: „Пенсиите след 2019 г. (прието с пенсионна реформа от 2013 г.) ще бъдат намалени с т.нар. Factor de sostenibilidad.

[ Още ]

Данъчно облагане на резиденти в Испания, пенсиониране без стаж, размер на парото

Данъчно облагане на резиденти в Испания, пенсиониране без стаж, размер на парото

15 ноември 2018

Адвокат София Николаева отново отговаря на читателски въпроси от страниците на „Нова дума“. Темите, които засяга в този брой, са за пенсиониране при недостатъчен трудов стаж в Испания, за данъчно облагане на резиденти и нерезиденти и за изчисляване на парото при работа на половин работен ден.

[ Още ]

Болнични за временна нетрудоспособност. Трудоустрояване и инвалидни пенсии

Болнични за временна нетрудоспособност. Трудоустрояване и инвалидни пенсии

18 октомври 2018

Темата за болничните определено не е от най-приятните, но е препоръчително да знаем какви са последствията при заболяване и кои са трудовите ни и социални права, които ни предоставя Системата на обществено осигуряване в Испания. Държавно обществено осигуряване или още – социално осигуряване, е система на организирана материална защита на трудещите се в случай на загуба на доход.

[ Още ]

Трансгранично отвличане на дете от родител в ЕС

Трансгранично отвличане на дете от родител в ЕС

20 септември 2018

Причината да напишем тази статия са зачестилите случаи на трансгранично отвличане от български граждани на деца, чието семейство има установен адрес в Испания. Много грешна е идеята, която имат извършителите на това престъпно деяние, окачествено като „престъпление с особена тежест“, че щом може да се мине полицейският контрол на летището, без да се изиска разрешение и от двамата родители...

[ Още ]