Нова дума

От кога домашните помощници могат да получават паро?

От кога домашните помощници могат да получават паро?

13 септември 2022

Приемането на Кралски указ-закон 16/2022 от 6 септември има за цел да приравни условията на труд и социално осигуряване на работещите като помощ в домакинството с тези на останалите заети лица. Това означава, че и те вече ще имат право на обезщетение за безработица в Испания, познато като паро. Задължението за вноски за безработица и за FOGASA (Фонд за гарантиране на заплатите) ...

[ Още ]

Добавка за майчинство или бащинство към пенсията

Добавка за майчинство или бащинство към пенсията

6 юли 2021

С решение на Европейския съд от дата 12/12/2019 се декларира, че испанската система на пенсиите е в противоречие на установеното по силата на директива на съвета от 19 декември 1978 година относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените в сферата на...

[ Още ]

Предстои ми развод. Какво трябва да знам?

Предстои ми развод. Какво трябва да знам?

4 октомври 2020

91 645 са разводите в Испания за 2019 година, според испанския статистически институт. За 2020 г., обаче, се очаква повишение на броя им, защото след тримесечната карантина заради COVID-19 наблюдаваме масово подаване на молби за прекратяване на брака. Противно на очакванията...

[ Още ]

Лекарска небрежност, NIE, пенсия на починал роднина, шофьорски книжки, испанска националност

Лекарска небрежност, NIE, пенсия на починал роднина, шофьорски книжки, испанска националност

19 декември 2019

Адвокат София Николаева отново отговаря на читателски въпроси от страниците на „Нова дума“. Темите, които засяга в този брой, са за лекарска небрежност, NIE, пенсия на починал роднина, шофьорски книжки, испанска националност, пенсиониране и съвместимост с работа и заплата.

[ Още ]

Пенсиониране след стаж при двама работодатели, предпенсиониране и как влияе майчинството на пенсията

7 ноември 2019

Адвокат София Николаева отговаря на читателски въпроси. В този брой питането е свързано с пенсиониране след стаж при двама работодатели, предпенсиониране и как влияе майчинството на пенсията. Въпрос: Здравейте, драга редакция на вестник „Нова дума“! Много мислех, но накрая се реших да споделя случилото се на моето семейство.

[ Още ]