Нова дума

Генералният консул във Валенсия – Надя Кръстева, представя приоритетите в работата си

zoom Генералният консул във Валенсия – Надя Кръстева, представя приоритетите в работата си

12 юни 2023

Генералният консул на Република България във Валенсия – г-жа Надя Кръстева, е дипломат от кариерата и служител в Министерството на външните работи от 1993 г. Магистър е по испанска филология от СУ „Св. Климент Охридски“. През 1994-1995 г. завършва курс по международни отношения в дипломатическата академия на Кралство Испания в Мадрид, а една от специализациите й е по европейска интеграция в Университета Сан Пабло в испанската столица.

Владее испански, английски, португалски, италиански и френски език.

Придобива дипломатически ранг „аташе“ след успешно издържан изпит. Има богат опит и експертиза в областта на многостранната дипломация, правата на човека, международните хуманитарни организации, както и в двустранната, консулската и културната дипломация.

Зад граница е работила в посолството на Република България в Лисабон (2002-2006 г.), в Постоянното представителство на Република България към Службата на Организацията на обединените нации в Женева (2008-2011 г.) и в Посолството на Република България в Лондон (2015-2019 г.).

Г-жа Кръстева бе любезна да отговори на въпроси на „Нова дума“, за да представи приоритетите в работата си и новостите в консулството във Валенсия, които ще улеснят българските граждани.


- Скоро ще се навърши една година от встъпването Ви в длъжност като генерален консул на България във Валенсия. С какви нагласи приехте назначението и каква равносметка правите близо 10 месеца по-късно?

- Назначението ми за Генерален консул на Република България във Валенсия, Кралство Испания за мен беше огромна чест и същевременно отговорност. Приех тази длъжност с желание да работя за защита на интересите и правата на българските граждани в консулски окръг Валенсия, където е съсредоточена по-голяма част от българската диаспора на територията на Кралство Испания. Общият брой на българските граждани, живеещи в област Валенсия, е 41 413 души – по официални статистически данни на испанското правителство. По неофициални данни обаче е поне с 1/3 по-висок от данните, посочени в статистиката.

Една от основните ми цели е доразвиване на постигнатото досега в областта на предоставянето на информация и консулски услуги, както и подобряване на традиционните начини на обслужване, с което ще бъде надградено вече изграденото доверие и нагласа в българската диаспора към Генералното консулство във Валенсия. В изпълнение на ангажиментите, които съм поела, и с оглед по-ефективното и бързо обслужване на българските граждани, на 6 юни т.г. в Генералното консулство във Валенсия бе оборудвано и открито допълнително гише по шенгенските стандарти, на което ще се заверяват пълномощни. По този начин ще бъде постигнат по-лесен и бърз достъп до най-често търсените административни услуги, ще бъде спестено време на гражданите, а чакането в консулската служба ще бъде сведено до минимум.

 - Какви са приоритетите в работата Ви?

- Основните задачи в работата ми, наред с традиционните приоритети по консулското обслужване на българските физически и юридически лица, подпомагане на икономическите, културните и научните връзки между България и Испания, поддържане на тесни контакти с дружествата на българите, са и поддържане на българското самосъзнание сред сънародниците ни, утвърждаване на българското културно и просветно присъствие.

Установяване на добро и ползотворно взаимодействие с асоциациите и българските неделни училища в област Валенсия несъмнено е основен приоритет в моята работа.

Българските неделни училища се утвърждават не само като образователни центрове, а и като място на общуване на българската общност, средище за решаване на общи проблеми и взаимопомощ.

От създаването на първите училища в консулския окръг на Генерално консулство Валенсия, дипломатическата мисия е в тясно сътрудничество с асоциациите и училищата, като оказва помощ и съдействие при решаването на проблемите, както и подпомага Министерство на образованието в осъществяването на контрол по дейността им.

По инициатива на Генералното консулство във Валенсия, в тясно сътрудничество с българската общност и асоциации, се организират и провеждат концерти, културни и образователни инициативи, свързани с утвърждаването на българската култура и история в Испания и със запазването на българското самосъзнание на българската диаспора в консулски окръг Валенсия. Ще работя за продължаването на тази традиция и занапред.

От друга страна, повечето от 41 хил. българи, които живеят на територията на област Валенсия, със своите 15 асоциации с образователна дейност и 18 неделни училища (с 9 филиала), са се превърнали в най-добрите посланици на България в Испания, имайки предвид тяхната успешна интеграция в испанското общество.

Сред приоритетите в работата ми – не на последно място, – е и утвърждаването образа на България като привлекателно място за инвестиции и бизнес, както и като туристическа дестинация в целия спектър на туризма – планински, морски, културен, спа и др.

- За краткото време от началото на мандата Ви уважихте с присъствието си десетки български събития в Консулски окръг Валенсия. Какви са впечатленията Ви от нашата общност тук?

- Генералното консулство подкрепя и оказва пълно съдействие на българските организации и асоциации, развиващи дейност на територията на консулския окръг, при реализацията на техните проекти в областта на образованието, науката и културата.

Първото събитие, което посетих една седмица след като пристигнах във Валенсия, беше XV-то издание на Международния ден на Алфас дел Пи – културна инициатива, провеждана от 2007 г. в средиземноморското градче, в което 50% от жителите са чужденци. Бях впечатлена от мултикултурализма на общината и желанието й да се насърчи съжителството и интеграцията на жителите от почти сто националности в региона. Във форума участваха над 50 културни асоциации от различни държави, със свои щандове, като представиха традиционни ястия, музикални и танцови изпълнения. В събитието взеха участие и българските асоциации „Паисий Хилендарски“, гр. Бенидорм, „Духът на България“, гр. Аликанте и асоциация „Единство“, гр. Торевиеха. Това е само един пример на успешната интеграция на българските граждани в испанското общество.

Впечатленията ми от многобройната българската общност във Валенсия са, че тя е много активна, търсеща нови възможности за изява и считам, че с обединение и единомислие по основните въпроси, които са от значение за нея, ще се запази българщината, духът и традициите на предишните поколения, които да предадем на нашите деца.

- Каква е оценката Ви за работата с испанските власти?

- Бих искала да подчертая, че е установено добро и ползотворно взаимодействие с испанската администрация в област Валенсия на различни нива и това допринася за успешното реализиране на редица проекти.

- С какъв екип разполага Генералното консулство във Валенсия?

- Екипът на Генералното консулство във Валенсия се състои от генерален консул – г-жа Надя Кръстева, консул - г-н Илиян Илиев, 4-ма технически сътрудници и физическа  охрана.

- Какви са най-често срещаните въпроси и проблеми, по които нашите сънародници се обръщат за съдействие към Вас и Вашите служители?

- Най-често българските граждани посещават Генералното консулство за издаване на български документи за самоличност, нотариална заверка на пълномощни и декларации за пътуване на деца, издаване на свидетелство за съдимост, издаване на документи по гражданско състояние, сключване на граждански брак.

- Колко души на ден обслужвате и в какви направления основно?

- Служителите в Генералното консулство във Валенсия обслужват повече от 50 човека на ден, за следните услуги: подновяване на български документи за самоличност, връчване на готови български документи за самоличност, нотариална заверка на пълномощни, издаване на дубликати на извлечения от преписи по гражданско състояние, издаване на свидетелство за съдимост, освобождаване и придобиване на българско гражданство, сключване на граждански брак и др.

- Каква е статистиката на Генералното консулство във Валенсия за изминалата година и за първите месеци на 2023 г. по отношение на обслужени граждани, издадени актове за раждане, смърт, граждански брак, визи за България и т.н.?

- През 2022 г. в приемното време за подаване на документи в консулската служба бяха обслужени над 10 500 български и чужди граждани, пребиваващи на и преминаващи през територията на консулския окръг, както и от различни други области и провинции на Кралство Испания като: Каталуня, Арагон, Навара, Кастиля и Леон, Алмерия, Галисия,  Андалусия, Канарските острови. В допълнение към обслужените граждани на гише, през годината бяха връчени 7371 документи за самоличност. По услуги статистиката е следната: заверки на пълномощни, декларации и др. – 1768, заверки на пълномощни за покупко-продажбата на имоти – 507, приети заявления за български документи за самоличност – 6790, издадени временни паспорти – 605, актове за нарушения и постановления за изгубени/откраднати паспорти – 1747, свидетелства за съдимост – 60, освобождаване от българско гражданство – 15, издадени удостоверения на испански език – 231, сключени бракове – 37, актове за раждане – 15, молби за визи – 4. За 2022 г. са издадени общо: 123 дубликата на актове за раждане и брак, като от тях е издаден само 1 акт за смърт. По отношение на визите за 2022 г. са издадени 4 визи.

От началото на настоящата година до 31 май са подадени 2576 заявления за български документи за самоличност. Заверки на пълномощни и декларации: 889, издадени дубликати за раждане и брак: 92, свидетелство за съдимост: 23, издадени удостоверения на испански език: 52.

- Обръщат ли се към консулството лишени от свобода български граждани и докъде са Вашите правомощия да им окажете съдействие?

- Да, към Генералното консулство се обръщат за съдействие лишени от свобода български граждани, но нашите правомощия са свързани единствено с предоставяне на информация, оказване на съдействие пред затворническите власти и издаване на лични документи. Така например, в изпълнение на член 36 от Виенска конвенция за консулските отношения и минималните стандартни правила за отношение към затворниците, както и предвид правото на консулските длъжностни лица да посещават който и да е гражданин на изпращащата държава, намиращ се в затвор, под стража или е задържан в техния окръг в изпълнение на присъда, г-н Илиян Илиев – завеждащ консулската служба в Генералното консулство на България във Валенсия, неколкократно проведе консулски дни в затвора в гр. Пикасент, Валенсия. Правата по чл. 36 от Виенска конвенция за консулските отношения се упражниха в рамките на местното законодателство и правилниците на приемащата държава, като – въпреки ограниченията, – позволиха пълното осъществяване на целите, за която бяха предназначени срещите.

При разговорите български граждани заявиха, че нямат оплаквания от затворническата администрация, липса на храна или достъп до медицинско обслужване, че правата им се спазват. 3-ма лишени от свобода бяха посетени на място с мобилната консулска станция за издаване на лични документи.

Изтърпяващите наказание лишаване от свобода задаваха въпроси и за евентуален трансфер в Република България. Същите бяха уведомени, че Република България и Кралство Испания са страни по договор за трансфер, който позволява затворниците да изтърпяват присъдата си в родната си страна. Беше уточнено, че администрацията на затворите трябва да положи всички усилия, включително да препраща техните искания до испанското министерство на правосъдието (компетентно да разглежда исканията) и да изпраща заявления за трансфер до българското министерство на правосъдието, за да помогне на затворниците, които желаят да упражнят правата си съгласно тези договори.

- Вашето консулство е единствено от трите в Испания, което предлага изнесени консулски услуги. Как се приема тази инициатива от сънародниците ни на Балеарските острови и в Мурсия? Планирате ли нова възможност за българите от отдалечените автономни области на Консулския Ви окръг?

- През изминалите две години са провеждани изнесени консулски дни в Палма де Майорка и в Мурсия. В началото на настоящата година консулски екип отново посети Палма де Майорка, а през месец април и Мурсия. Българските граждани останаха доволни от възможността да извършат необходимите им консулски услуги на място, без да е необходимо да пътуват до Валенсия. Генералното консулство на Република България във Валенсия планира изнесени консулски дни в Палма де Майорка в началото на следващата година.

- Лятото е сезонът, в който най-често издаваният документ е декларация за пътуване на деца. Бихте ли припомнили кога и при какви ситуации е необходима?

- Пътуванията на малолетни (до 14 г. възраст) и непълнолетни (до 18 г. възраст) български граждани, по-конкретно излизането от България, е регламентирано в Закона за българските лични документи (ЗБЛД). Съгласно чл. 76, т. 9  от ЗБЛД може да не се разреши напускане на страната на малолетни и непълнолетни и поставени под запрещение лица, които притежават валиден паспорт или лична карта, но нямат нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от своите родители, настойници, попечители.

В чужбина такава декларация може да бъде заверена от българските консулски длъжностни лица, в консулски служби на съответните посолствата, както и от местен нотариус, но същата задължително трябва да бъде заверена с „Апостил“, ако съответната държава е страна по Хагската Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. Ако държавата не е страна по споменатата конвенция, заверената от местен нотариус декларация за съгласие трябва да бъде легализирана по реда, описан в сайта на Министерството на външните работи. Липсата на декларация, заверена по описания начин, е основание да се откаже излизането от България на ненавършилия пълнолетие български гражданин. На границата следва да се представят оригинал на декларацията и обикновено (незаверено) копие от нея, което остава на граничния пункт.

Не се изисква декларация за съгласие, когато:

1.1 Отсъстващият родител не е български гражданин;

1.2 Отсъстващият родител е лишен от родителски права по съдебен ред или съдебен орган е разрешил пътуването, което се удостоверява с надлежен съдебен акт – представя се оригинал и копие (незаверено), което остава на граничния пункт.

1.3 В удостоверението за раждане е вписан само един родител или отсъстващият родител е починал, за което е издаден смъртен акт – на граничния пункт се представя оригинал и копие (незаверно) от посочените документи.

1.4  Малолетните и непълнолетни български граждани, живеят с родителите си дългосрочно в чужбина и това е отразено в техните български документи за самоличност или притежават официален документ за пребиваване, издаден от съответната държава – т.е. когато детето притежава валиден български паспорт, в който под формата на стикер или печат е отразено разрешение за дългосрочно пребиваване в съответната държава или заедно с паспорта представи отделен такъв документ под формата на карта или удостоверение, съдържащо официално уверение за продължително пребиваване от съответните власти. В тези случаи е много важно родителите и децата коректно да са посочили действителния настоящ адрес в чужбина при издаване на български лични документи или пред съответните служби „Гражданска регистрация и административно обслужване“.

Не се изисква декларация за съгласие и при пътувания на ненавършили пълнолетие деца, които са български граждани и притежават и друго гражданство.

Съгласно чл. 3 от ЗБГ, българските граждани, които имат и друго гражданство се смятат само за български граждани при прилагането на нашето законодателство.

При преминаване на границата през ГКПП, българското гражданство се установява чрез българските документи на лицето – паспорт и лична карта, или временен паспорт, издаден от българско дипломатическо представителство на български гражданин, който не разполага с паспорт или лична карта.

В случаите, когато българският гражданин притежава и друго гражданство и, съответно, документи (паспорт или лична карта), издадени от тази държава, при преминаването си през ГКПП той следва да ги представи на граничния полицай, извършващ контролната процедура.

В случаите на двойно гражданство, едно от които е българско и когато детето разполага само с чужд документ за пътуване, е приложима и разпоредбата на чл. 43, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), според която се забранява напускане на Република България на чужденец под 18 години, притежаващ и българско гражданство, на който единият родител/двамата родители е/са български граждани и не е дал/не са дали писмено съгласие за пътуването му зад граница.

Предвид цитираните по-горе разпоредби на граничните пунктове се изпълнява следното:

2.1 Когато при напускане на Република България детето притежава и представи на граничните полицаи валиден български паспорт или лична карта и валиден паспорт или лична карта на съответната друга държава, чиито гражданин е, декларация за съгласие от отсъстващия родител/родители няма да бъде изисквана.

2.2 Когато детето, притежаващо българско и друго гражданство, притежава и представи само валиден паспорт или лична карта на съответната друга държава, декларация за съгласие, издадена по реда, описан в т. 1 ще бъде изисквана. Ако детето (респ. придружаващото го лице) не представи такава или същата не е заверена по начина, описан в т. 1, то няма да бъде допуснато да излезе от България.

Освен поради цитираната по-горе разпоредба от ЗЧРБ, това се налага и поради практиката в редица държави, документите за пътуване на деца да се издават без да се изисква съгласието и на двамата родители.

Гражданите следва да имат предвид и следното: граничните полицаи имат право да извършват допълнителни проверки за автентичност на всички описани по-горе документи, интервюта с децата и придружаващите ги родители или други роднини или лица, както и проверки в автоматизираните информационни масиви.

В случаите, когато някой от родителите оттегли вече декларирано съгласие или изрично заяви несъгласие детето му да напуска територията на Република България и уведоми органите на МВР, ненавършилият пълнолетие не се допуска извън страната до произнасяне на компетентния съд по чл. 127а от Семейния кодекс.

- Още един въпрос, който буди дискусии в социалните мрежи: български гражданин, навършил 14 години зад граница, задължен ли е да подаде документи за лична карта в Консулството, или може да направи това след време, когато се прибере до България? И дали в този случай трябва да е придружаван от двамата родители?

- Съгласно чл. 29 от Закона за българските лични документи, българските граждани, навършили 14-годишна възраст и пребиваващи в чужбина, след завръщането си в страната са длъжни в срок до 30 дена да поискат издаването на лична карта, като гражданинът може да бъде придружен само от единия родител.

- Какво могат да направят българските граждани, които се обръщат към Вас, за да улеснят работата на служителите, а на себе си – да спестят време?

- Българските граждани трябва да се наясно с услугата, от която се нуждаят, да спазват предварително запазения час за обслужване, да предоставят правилно попълнени заявления за издаване на български документи за самоличност, оригиналите и изискваните им копия. Електронната страница, предназначена за запис на час за български документи за самоличност, позволява гражданите сами да следят статуса на подаденото заявление и пристигане на готовия документ  в Генералното консулство.

 Бел. ред.

На Фейсбук страницата си Генералното консулство на Република България във Валенсия публикува на 9 юни още една важна новина за сънародниците ни: след като е отчетен фактът, че някои граждани изпитват затруднения при онлайн записването на час за подаване на заявление за подновяване на български документи за самоличност. За улеснение на тези граждани и при пълна невъзможност часът да бъде записан онлайн, Генералното консулство дава възможност за запис на час по телефона, като в тези случаи, гражданите ще бъдат обслужвани всяка сряда от съответната седмица.

За контакт:

Генерално консулство на Република България във Валенсия, Кралство Испания (Consulado General de la República de Bulgaria)

Адрес: c./ Antonio Suárez, 48; 46021 Valencia, España

Tелефон: 0034 963 690 921;

Факс: 0034 963 891 357

Tелефон за спешни случаи, в извънработно време: 0034 630 168 018

Работно време: Пон. – Пет.: 09.00 – 17.00 ч.

Приемно време за граждани: Пон., вт., ср., чт. – 9:00-12:30 ч.

E-mail: consulvlc@mfa.bg

https://www.mfa.bg/embassies/spaingk 

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: