Нова дума

Новото трудово аташе Юлиана Николова: Ще работя за утвърждаване авторитета на Службата по трудови и социални въпроси

zoom Новото трудово аташе Юлиана Николова: Ще работя за утвърждаване авторитета на Службата по трудови и социални въпроси

7 февруари 2019

Службата по трудови и социални въпроси към посолството на Република България в Мадрид, Кралство Испания, е с нов ръководител от края на миналата година. Г-жа Юлиана Николова бе любезна да отговори на няколко въпроса на вестник „Нова дума“, за да очертае приоритетите в работата си и да сподели важни новини за българите в Испания.

 

- Имате дълъг стаж в Агенцията по заетостта и в Националната EURES мрежа. Какво Ви даде тази работа?

- Преди всичко – контакта с търсещите работа лица и удовлетворението от успеха при посредничеството между тях и чуждестранния работодател. Натрупаният опит в работа с клиенти и институции ще допринесе за успешната ми дейност тук.

- Службата по трудови и социални въпроси в българското посолство в Испания е с доста голям авторитет сред българите. С какви чувства поехте поста от Елица Славчева през октомври миналата година? Какво Ви мотивира, за да смените България с Испания?

- Работата ми в Агенцията по заетостта до голяма степен ми дава основата на сегашната ми дейност. Ще работя за утвърждаване на авторитета на службата и ще разчитам на съдействието както на другите служби в посолството, които също може да имат отношение към даден казус, така и на компетентните български институции в областта на трудовото и социално законодателство, които са отворени за сътрудничество със Службата по трудови и социални въпроси (СТСВ).

- Какви ще са акцентите в работата Ви в Испания през следващите 4 години?

- Разбира се, ще продължа да развивам дейностите, които са присъщи за службата по трудови и социални въпроси: информиране и консултиране на български граждани по въпроси от областта на заетостта, социалното и здравното осигуряване, информиране за новите политики на българската държава в тези области, промени в законодателството и др.   

За малкото време от пристигането ми до сега вече се сблъсках с няколко случая на български граждани, които са пристигнали тук на работа, но са измамени от посредник или работодател. Смятам, в сътрудничество с Вашия вестник, да направя информационна кампания за опасностите от незаконното посредничество и незаконната работа и как да не попаднем в ситуация на трудова експлоатация.

Като дългогодишен член на постоянната работна група към Националната комисия за борба с трафика на хора съм добре информирана за този вид престъпление и в контекста на настоящата действителност, особено по отношение на Испания, която освен транзитна, е и приемаща страна, смятам да проведа разяснителна кампания за разпознаване и противодействие на тази дейност.

- Темите, които вълнуват сънародниците ни, са разнообразни. Бихте ли споделили при какви случаи Службата по трудови и социални въпроси би им била от полза?

- Като бивш служител на Агенцията по заетостта и поради многогодишната ми работа с испански работодатели и кандидати за работа в Испания, винаги съм се интересувала от трудовото законодателство на испанската държава, за да мога да следя за законността на предлаганите от испанските работодатели условия на труд и заплащане, социално осигуряване и др. Дейността на Агенцията по заетостта като най-големият обществен посредник на пазара на труда в България трябва да е прозрачна и да предоставяме законна, достоверна и възможно най-обширна информация на нашите клиенти относно условията на назначаване. Очевидно нашата работа е била успешна, защото виждам как през годините този интерес намалява, за сметка на увеличаване на запитванията относно други въпроси, най-вече от областта на правото на пенсиониране, както в България, така и в Испания. От краткия ми престой до момента мога да обобщя, че преобладават въпросите от тази област. Този тип запитвания са голямо предизвикателство, предвид промените в пенсионното законодателство и в двете държави.

Други важни теми са здравните права, социалните помощи, признаване на образование и квалификация, регулираните професии. Има също доста запитвания относно формулярите, издавани въз основа на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност. За съжаление, все още не са малко българските граждани, които пристигат в Испания без да са се поинтересували предварително от какви формуляри за пренос на права ще имат нужда тук, и се обръщат към посолството с искане да им съдействаме за издаването им – дейност, която не е в компетенциите ни.

 

Пълният текст на интервюто е публикуван в брой 620 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: