Нова дума

Отговори от НОИ за пенсии, майчинство, обезщетения за безработица и др.

zoom Отговори от НОИ за пенсии, майчинство, обезщетения за безработица и др.

5 юли 2018

На 23 и 24 юни в Посолството на Република България в Мадрид се проведоха консултационни дни за български граждани по въпросите за социалното осигуряване. Организатор беше Службата по трудови и социални въпроси в посолството с ръководител Елица Славчева.

Консултационните дни бяха открити от посланик Иван Кондов и в тях участваха г-жа Весела Караиванова – подуправител на НОИ, експерти от Националния осигурителен институт (НОИ) и от Националната агенция за приходите (НАП).

Около 150 сънародници, живеещи в Испания, се записаха предварително, за да могат да отправят своите запитвания по отношение на всички видове пенсии (за старост, за инвалидност, наследствени и т.н.), както и да научат повече за пенсионирането по условията на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност. Специалисти предоставяха консултации също за обезщетенията за безработица, за общо заболяване и майчинство и за отглеждане на малко дете според изискванията както на националното, така и на европейското законодателство. Заинтересованите лица получиха и разяснения относно внасянето на здравноосигурителни вноски у нас и възможностите за възстановяване на здравноосигурителни права след завръщане в България.

Екип на в. „Нова дума“ направи интервю с г-жа Караиванова, която разяснява много теми, актуални за българите в Испания. Ако Вие, уважаеми читатели, имате конкретни въпроси към експертите на НОИ, пишете ни и те ще Ви отговорят от страниците на вестника.

 

- Вече трети мандат сте подуправител на НОИ. Какви са основните приоритети в работата Ви?

- Изграждането
на високо обществено доверие към Националния осигурителен институт е водещият приоритет в работата ми като подуправител. Всички колеги споделяме гледната точка, че именно начинът, по който хората оценяват нашата работа, е най-точният измерител как се справяме с възложените ни задачи. Затова непрестанно се стремим да усъвършенстваме предоставяните от нас услуги. Не случайно, още в края на миналата година ние стартирахме въвеждането на цялостна система за управление на качеството в НОИ по модела CAF, т.нар. „Обща рамка за оценка на качеството на публичната администрация“.

Направлението, в които като подуправител съсредоточавам най-голямо внимание, е електронизиране на процеса по отпускане и изплащане на осигурителните плащания. Убедена съм, че тази инициатива носи ползи в много направления. Нейната реализация ще направи производството по-бързо и ще улесни както гражданите, така и бизнеса. Благодарение на нея ще се повиши ефективността на контролните дейности. Ще се заздрави информационната сигурност, в това число в контекста на особено актуалната тема за защитата на личните данни на физическите лица и фирмите.

Целта е да бъдат създадени възможности всички документи, които се подават от осигурените лица, осигурителите или получателите на обезщетения или пенсии, да се подават и обработват по електронен път, като част от единна информационна система на социалното осигуряване. Неотменима част от тази инициатива е концепцията за т.нар. „електронно осигурително досие“. То трябва да включва всички източници на електронна информация в структуриран вид и дигитализирани неструктурирани документи. Инициативата е сложна и изисква не само развитие на съществуващите в Националния осигурителен институт информационни системи, но и нови технологични решения и модернизиране на ИТ инфраструктурата. Ето защо, ние ще я реализираме поетапно, като първата фаза е създаването на интегрираната информационна система за пенсиите.

Друг фокус в работата ми като подуправител е развитието на работещите в системата на НОИ. Хората са силата на всяка една организация. Това важи в още по-голяма степен за организация със статута на НОИ, натоварена с управлението на близо 11 млрд. лв. или около 10% от брутния вътрешен продукт на България. Понастоящем, в Централно управление и 28-те териториални поделения на НОИ работят над 3400 души и стремежът е за всеки един от тях да бъдат създадени добри и удовлетворяващи условия за работа, както и възможности за тяхното личностно и професионално развитие.

Не мога да пропусна и темата за партньорството. НОИ членува във влиятелни международни организации, като например Международната асоциация по социално осигуряване. На национално ниво поддържаме активно взаимодействие с множество различни организации – държавни структури, социални партньори, образователни и научни организации и институции. Важно е да можем ефективно да управляваме взаимодействието с нашите партньори – ежедневно да споделяме опит, да се учим от добрите и утвърдените практики и да търсим най-подходящите начини да ги прилагаме в нашата работа.

- Как се роди идеята за консултациите в Испания с експерти на НОИ?

- Провеждането на консултационни дни в държавите, в които има най-много българи, не е нова идея за Националния осигурителен институт. Практическият опит на институцията по отношение на срещите от подобен характер е свързан с организирането на такива срещи както на принципа на разменено гостуване, така и само в съответната държава, на територията на която пребивават голям брой заинтересовани лица. Испания – като една от страните в Европа с най-много работещи български граждани, безспорно попада в групата на местата, където има необходимост от провеждане на подобни консултационни дни.

 

Пълният текст е публикуван в брой 607 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: