Нова дума

Посланик Иван Кондов: Голямата цел – обединена и солидарна Европа

zoom Посланик Иван Кондов: Голямата цел – обединена и солидарна Европа

11 януари 2018

В навечерието на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз посланик Иван Кондов сподели с читателите на „Нова дума“ мисли и идеи, свързани с това събитие, което поставя България в „центъра на Европа“ през първите шест месеца на 2018 година. Той направи и кратка равносметка на годишнината от неговия мандат в Мадрид и пожела на българите в Испания успешна и щастлива нова година.

 

- Какъв е смисълът на ротационното председателство при положение, че има постоянен председател на Съвета на Европейския съюз?

- Съветът на ЕС е „гласът“ на правителствата на страните от ЕС, той приема европейското законодателство, заедно с Европейския парламент и обсъжда политиките на Съюза. Съветът на ЕС няма постоянни членове. Вместо това той заседава в 10 различни конфигурации, в зависимост от политиката, която се обсъжда. Всяка страна изпраща министъра, който отговаря за съответната област. Така например, когато се провежда заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси (Съвет ECOFIN ), на него присъстват финансовите министри на всички страни членки. Единствено Съветът на министрите на външните работи има постоянен председател – Върховният представител за общата външна политика и политиката за сигурност на ЕС. Всички останали заседания на Съвета се председателстват от съответния министър от държавата, поела ротационното председателство, включително Съвет „Общи въпроси”, който има ключова координираща роля сред останалите формати и е отговорен за подготовката на заседанията на Европейския съвет. Той пък има постоянен председател, с 5-годишен мандат, какъвто е мандатът на Европейската комисия и Европейския парламент. В него участват държавните и правителствени ръководители на държавите-членки на ЕС и те определят стратегическите насоки за развитието на ЕС.

Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип между държавите-членки на ЕС на всеки шест месеца. Държавите-членки, които изпълняват председателството, работят в групи от по 3 държави-членки, наречени „тройки“. Тази система е въведена с Договора от Лисабон през 2009 г. Тройката определя дългосрочни цели и изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя собствена по-подробна шестмесечна програма. Настоящата тройка председателства е съставена от Естония, България и Австрия. Макар и да настъпиха промени в ролята на Председателството след влизането в сила на Лисабонския договор, тя все още си остава много важна.

През първото полугодие на 2018 г. България ще трябва да насочва и стимулира работата на Съвета по законодателството на ЕС, да осигурява приемственост в изпълнението на програмата на ЕС, систематичност на законодателните процеси и сътрудничество между държавите членки. За тази цел Председателството трябва да действа като честен и неутрален посредник. Председателството представлява Съвета в отношенията с другите институции на ЕС, по-специално с Комисията и Европейския парламент. То трябва да работи за постигане на съгласие по законодателните досиета чрез тристранни срещи, неформални преговори и срещи на помирителния комитет. Председателството подпомага също така работата на председателя на Европейския съвет и на Върховния представител за общата външна политика и политиката за сигурност на ЕС.

- България поема шестмесечното ротационно председателство десет години след официалното присъединяване на страната към ЕС. Каква символика намирате в това съвпадение?

- Да, наистина има съвпадение, макар и то да е случайно. Но силно се надявам да е добра поличба. През 2017 г. отбелязахме 10 години от присъединяването на страната ни към ЕС, като говорихме за нейния принос в рамките на Съюза и на тази основа – за очакванията от Българското председателство през 2018 година.

 

Пълният текст на интервюто е публикуван в брой 595 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: