Нова дума

За химията и любовта

За химията и любовта

11 октомври 2012

“Преди да сключите брак проверете дали ви понася миризмата на партньора, но без парфюм и паста за зъби”, съветва младият специалист по аналитична химия доц. Милен Богданов, който преподава в Катедрата по органична химия на Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Носител е на почетния знак на факултета и на наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийския университет за 2010 г. Участвал е в „Лаборатория за слава“ (проект на Британския съвет) през 2011 г. - там впечатлява с илюстрацията на химичните реакции с примери от човешките взаимоотношения при избора на партньор.

 

- Бихте ли представили физичната органична химия с няколко думи?

- Физичната органична химия (ФОХ) предоставя един по-систематизиран поглед върху иначе огромния материал на органичната химия. Тя изучава класовете съединения и съответните им свойства, докато ФОХ разглежда типовете реакции и влиянието на различни фактори върху скоростта и добивите. Не е случайно, че първият учебник по ФОХ се нарича “Библията на мислещия химик-органик”. В този смисъл ФОХ дава отговори на въпросите защо протича или не една реакция, защо е по-бърза от друга и т.н.

- Къде намира отражение органичната химия в живота?

- Органичната химия е навсякъде около нас – горива, хранителни добавки, перилни препарати, лекарства, дрехи, пластмасови изделия и т.н. Много продукти, ползвани в момента, са достижение на органичната химия от миналия век, но ние не си даваме сметка за това – приели сме ги като част от ежедневието си, все едно ги е имало винаги. Естествено, дисциплините, изучаващи гореизброените продукти, вече са отделени, но основата идва от органичната химия. Там се учи как се синтезират, изолират и пречистват веществата.

- В конкурса “Лаборатория за слава (FameLab) обяснявате как се случва една химична реакция чрез примери от човешките взаимоотношения при избора на партньор. Ще ни разкажете ли за тези Ваши наблюдения?

- Един от най-лесните начини за учене е асоциативният и за да разбере човек нещо абстрактно, понякога се налага да се правят аналогии с реалния живот. Как по-лесно би могло да се обясни протичането на една реакция, ако не със ситуация, в която всеки е попадал? Всеки от нас е бил в “дупка” (потенциална яма) или във възбудено състояние (активиран комплекс) и е попадал след това сдвоен и обезсилен в “енергетичен минимум от потенциална повърхност” и т.н. Ако преведеш някого през позната материя, той може да научи всичко, стига да има желание, естествено.

- И какво е важно за избора на партньор от химична гледна точка?

- Да можеш да понасяш дъха и миризмата на потенциалния партньор. Преди да се ожени някой, е добре да види дали може да издържи с избрания, но без парфюм и паста за зъби.

- Докъде могат да стигнат изследванията (и откритията) в тази област?

- Ако някой знаеше отговора на този въпрос, най-вероятно органичната химия щеше да е изпаднала в забрава. Именно това е красотата на науката – тя е динамична и всяко откритие задвижва машината за нова работа.

- Ще ни разкажете ли за някоя интересна случка от изследователския процес?

- Винаги, когато получиш неочакван резултат, става интересно. В такъв случай се мобилизираш и започваш да търсиш обяснение. А чувството на удовлетворение, получено след разплитане на загадката, е неописуемо. То е като редене на пъзел, но без подсказваща картинка.

- Кое е най-голямото Ви постижение?

- По принцип надскачането на себе си винаги е постижение, така че се радвам на всичко постигнато към момента. Ако приема нещо за по-голямо от останалите, означава да бъда нещастен, ако не направя нещо повече. В момента се намирам в началото на кариерата си на учен и вярвам, че тепърва ми предстоят големи постижения, освен ако не спра да си вярвам. А аз вярвам, че всичко е възможно, но е по-трудно да се поддържа, след като бъде направено. В този смисъл равносметка за постиженията си мога да направя, след като престана да работя активно.

- Вашата любима фраза е...

- Въображението е по-важно от знанието.

 

Интервю на Валентина Стефанова

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: