Нова дума

Българите в чужбина с писма до Борисов и Кунева

22 януари 2015

В писма до премиера Бойко Борисов и до вицепремиера, отговарящ за българите в чужбина Меглена Кунева, временните обществени съвети на сънародниците зад граница (ВОС) изразяват своите виждания и съмнения във връзка с обявените изслушвания за председател на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ). Както и въобще с публичните конкурси и изслушвания на кандидатите за ръководители на държавни агенции в страната.

Публикуваме текста на писмото до министър-председателя.

 

 

ВРЕМЕННИ ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ

НА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА

 

17 януари 2015 г.

 

изх. № 01/18.01.2015

 

 

До:         

Г-н Бойко Борисов,

Министър-председател на Република България

 

Копие:

Г-жа Меглена Кунева,

Заместник министър-председател на Република България

Mедии

 

Уважаеми г-н Министър-председател,

Преди малко повече от месец приветствахме Вашата своевременната реакция [1] по повод писмото от активни българи от пет континента (Ваш № 859/27.11.2014), подписано и от представители на Временните обществени съвети, относно съществени аспекти на държавната политика към българите извън страната, в т.ч. необходимостта от провеждането на публичен конкурс за назначаване на председател на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ).

Малко по-късно с имейл поздравихме заместник министър-председателя г-жа Кунева за инициативата за публични изслушвания на кандидатите за ДАБЧ.  Оценихме високо и ангажимента, поет от нея, в бъдеще да се обявяват публични конкурси и изслушване за всички кандидати за висши длъжности в държавните агенции.

Като български граждани, следящи политическия живот в България, оценихме високо волята за промяна и повече прозрачност, която показа правителството.

 

Но изминалият месец донесе разочарования, сред които бе и назначаването без конкурс или изслушване на председател на Държавната агенция за бежанците (ДАБ).

Директно назначение от Министерски съвет без провеждане на каквато и да е обществена дискусия показва незачитане и погазва обществения интерес.

Разтревожени сме и от факта, че остават броени дни до крайния срок (20.01.2015 г.) за подаване на кандидатури за председател на ДАБЧ, а все още няма яснота около процедурата, по която ще протекат обявените изслушвания, в т.ч. критериите за избор на председател на ДАБЧ, състава на комисията, начина на провеждане на самите изслушвания, условията, на които концепциите на кандидатите трябва да отговарят (детайлите са от особена важност, а е посочено само, че трябва да са до 5 страници). Всичко това може да откаже много потенциални кандидати.

За да бъде обективен резултатът от този конкурс, от Временните обществени съвети на българите в чужбина (ВОС) настояваме процедурата да бъде изцяло публична, максимално прозрачна и с участие на гражданското общество, в т.ч. с представители на българските граждани извън страната, като отговаря на стандартите, възприети последните години при попълване на състава на редица отговорни държавни институции като Централна избирателна комисия, членове на Конституционния съд, Висш съдебен съвет, Съдебен инспекторат, ръководители на съдилища и др[2].

Ето защо с писмо с изх. № 02/18.01.2015 до вицепремиера г-жа Кунева настояваме:

1. Биографиите и концепциите за развитие на ДАБЧ, които кандидатите ще представят писмено, да бъдат публикувани преди тяхното публично изслушване[3].

2. Да бъде предвидена възможност неправителствените организации и граждани предварително да могат да поставят въпроси към кандидатите, на които кандидатите да отговарят по време на изслушването (вж. бележка под линия 2).

3. Изслушването на кандидатите да бъде излъчено онлайн по Интернет с възможност за конферентна връзка (вж. бележка под линия 2).

 

4. В комисията, която ще изслушва кандидатите, да бъде предвидено експертното участие на живеещи извън страната българи, както и на специалисти и видни общественици в областта, които не са държавни служители.

5. Очакваме, че след като има закон, осъждащ престъпленията на комунизма в България, да не се назначават бивши служители на ДС. Назначеният председател на ДАБЧ по закон подлежи на проверка от Комисията по досиетата. Настояваме и кандидатите за председател, така както кандидатите за народни представители например, да бъдат проверени и резултатът огласен.

6. За българите в чужбина е неприемлива и възможността, за която вече предупреждават някои медии, да се изтъргува председателското място в ДАБЧ в замяна на подкрепа за правителството от определени политически сили.

Уважаеми г-н Борисов,

В писмото си до г-жа Кунева формулирахме и някои въпроси, на които кандидатите за председател на ДАБЧ да отговорят по време на изслушването, във връзка с приетия неотдавна от МС документ “Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света" [4].

В този документ е предвиден Съвет по прилагане на националната стратегия към вицепремиера, отговарящ за българите извън страната, т.е. към г-жа Кунева (вж. стр. 16  от стратегията в нейния PDF формат)

Настояваме предвиденият Съвет по прилагане на националната стратегия да бъде сформиран възможно най-скоро с акт на МС и да работи до избирането на Национален съвет на българите извън страната.

И накрая Ви обръщаме внимание, че според БАН и НСИ българите в чужбина все още са най-големите инвеститори в икономиката на България, а в същото време целият бюджет на ДАБЧ за 2015 г. е 644 000 лв. Това е число, значително по-малко дори само от сумата за наем [5] на националния омбудсман, помещаващ се в частна сграда в София срещу над 980 000 лв. годишно.

 

С уважение,

За Временните обществени съвети в чужбина:

Любомир Гаврилов (Франция)

Петранка Стаматова (САЩ)

Таня Тодорова (Германия)

Максим Божилов (Канада)

Лиляна Димитрова. (САЩ)

Тася Тасова (Австралия)

Стефан Манов (Франция)

Валерия Кертикова (Гърция)

Мира Паунова (Австралия)

Илиана Илиева-Дъбова (Испания)

Атанас Чобанов (Франция)

Божидар Попов (Бразилия)

Борис Танушев (Франция)

Васил Халачев (Испания)

Петьо Петров (Франция)

Велислава Генадиева (Испания)

Екатерина Янева (Франция)

Веселина Георгиева (Испания)

Димитрина Ланг (Германия)

Галя Стоянова (Германия)

 

Повече за подписалите и за ВОС може да намерите на адрес:   www.globalbulgaria.org

 Из писмото до Меглена Кунева:

„...Формулираме следните въпроси, на които настояваме кандидатите за председател на ДАБЧ да отговорят по време на изслушването:

- Предвижда се българските граждани извън страната да избират свои представители на ниво консулски окръг, като се организират в Обществени съвети, които да ги представят. По какъв начин ДАБЧ ще допринесе за тяхното сформиране, популяризиране и работа?

- Българите по света следва да бъдат представени на държавно ниво чрез изборен Национален съвет. Смятате ли, че ДАБЧ трябва да има по право свой представител в Националния съвет, и как ще участва в неговата работа?

- При разискванията на Изборния кодекс от 42-то Народно събрание (февруари 2014 г.), в пленарна зала бе внесено предложение за създаване на избирателен район - Чужбина (МИР “Чужбина”), в който българските граждани извън страната да могат да избират свои народни представители. Какво е отношението Ви към изборното представителство на българските граждани извън страната чрез свои депутати в Народното събрание? Смятате ли, че опитът в балканските държави (Румъния, Хърватска, Македония), както и опита на Франция, Испания, Италия, Португалия при създаване на избирателни райони в чужбина е уместно да бъде използван в България?

- Временните ОС смятаме, че е необходима качествена реформа в работата на ДАБЧ. Какви според Вас трябва да бъдат целите и средствата за изпълнението им? В какви срокове и с какъв бюджет?

Повече информация за ВОС

Временните обществени съвети на българите в чужбина (ВОС) са гражданска инициатива, възникнала през 2009 г. като реакция на опитите за ограничаване на активното избирателно право на българските граждани извън страната.

Защо са необходими ОС на българите в чужбина?

Така, както българите в България си имат местно самоуправление – в лицето на общински съветници, и национално представителство – в лицето на народни депутати, така и за българите зад граница е необходимо същото. Обществен съвет може да се формира към всяко българско дипломатическо или консулско представителство. Те са независими изборни органи, предвиден по член 5 ал. 3 от Закона за българите, живеещи извън Република България, обн. ДВ бр. 30/11.04.2000 г.

Повече за тях може да намерите на уебстраницата на ВОС:     www.globalbulgaria.org

Вече създадените Временни обществени съвети функционират само до провеждането на предвидените в "Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света" (НСБГИБОС) избoри за постоянни Oбществени съвети (ОС).

До легитимните избори основните цели на ВОС са:

- да защитават политическите права на българите извън страната, на първо място избирателните им права;

- да работят за обединението и да защитават интересите на българските общности в чужбина;

- да работят по подготовката и провеждането на избoри за ОС на българите в чужбина, които легитимно да представляват българите зад граница пред националните институции.

Ето какво е записано в Националната стратегия (НСБГИБОС) за основните оперативни функции на ОС:

- да подпомагат дейността на дипломатическите и консулските представителства по отношение на българите – български граждани и/или лица от български произход, в съответната държава;

- да представят интересите на българите – български граждани и/или лица от български произход, временно или постоянно пребиваващи зад граница, в съответния консулски окръг пред дипломатическите и консулските представителства на Република България;

- да подпомага дейността на обществените сдружения на българите – български граждани и/или лица от български произход,  временно или постоянно пребиваващи зад граница – за съхраняване на българската национална идентичност, самосъзнание, образование и култура сред българите;

- да предоставят информация по въпроси, представляващи интерес за българите - български граждани и/или лица от български произход,  в съответната държава.

Инициативата Временни обществени съвети на българите в чужбина се разви през последните 5 години, като натрупа значителен експертен капацитет в областта на теорията и практиката на политическото и институционално представителство на диаспорите по света, вот зад граница - юридически и организационно-технически аспекти, избирателни системи, изборни методики, изборна математика,  електронен (интернет) вот, организация и работа на изборната администрация, съдебен контрол в изборния процес, гражданско участие в изборния процес, НПО и наблюдатели.

Представители на ВОС са автори на редица публикации в специализирани издания, експертни доклади и становища, медийни изяви.

ВОС участват и в работата на Гражданския борд за свободни и прозрачни избори към Министерския съвет.

Част от изборните правила за гласуването в чужбина, залегнали в действащия Изборен кодекс, възпроизвеждат в голяма степен текстове, предложени от експертите на ВОС. 

Националната стратегия за българските граждани извън страната, приета през 2014 г., включва предложенията на ВОС относно институционалното представителство на живеещите извън страната.

Временни обществени съветници работят на пет континента в различни страни сред които са: Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Канада, САЩ, Франция, Швейцария и др.

 

[1] Своевременният отговор бе публикуван тук: http://www.eurochicago.com/2014/12/reaktsii-dabtch-mir-tchuzhbina/

[2]  Например:  относно ЦИК вж. чл. 47 от Изборния кодекс; относно ВСС http://www.vss.justice.bg/bg/vks-election/pravila-vks-2014.pdf  и относно съдебния инспекторат вж. http://www.parliament.bg/bg/ivss2_proc_rules

[3]  Изразените опасения, че някои кандидати могат да "преписват" от други, са неоснователни. Очевидно е, че ако концепциите бъдат публикувани след изтичане на крайния срок за предоставянето им, то кандидатите не могат да взаимстват един от друг. А кандидат, който "заеме" идеи от публикуваната чужда концепция и ги представи за свои по време на изслушването, сам ще се дискредитира.

Впрочем, във възприетата практика при избора от ВСС на ръководителите на съдилищата в страната, концепциите се публикуват на интернет незабавно, като не се изчаква краен срок.

Относно излъчването на изслушванията в реално време, това също е утвърдена практика. Изразените опасения за фаворитизране на последните кандидати, които имат възможност да проследят изслушването на първите, очевидно не са възприети от законодателя при процедурата за избиране на отговорните държавни длъжности като: конституционни съдии, председатели на върховни съдилища, главен прокурор и др. Смятаме, че процедурата, валидна за тези длъжности, може да се приложи и за председател на ДАБЧ.

Пълна равнопоставеност между кандидатите може да се постигне, само ако те изчакват реда си в зала, от която няма възможност за проследяване на изслушванията. При всички останали случаи, дори и изслушванията да не се излъчват онлайн, могат да останат съмнения за взаимствания.

[4]  Източник: Информационна система за правна информация на Министерски съвет

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: