Нова дума

Какво получават безработните в Европа

1 юли 2013

Френското икономическо издание "Шаланж" направи изследване колко и при какви условия някои европейски страни обезщетяват гражданите си при безработица.

Таванът на помощите при безработица във Франция е 6161 евро на месец. Френските власти изплащат обезщетения при безработица от 4 месеца до 2 години (до три години при уволнение на служители на възраст над 50 години).

В Германия таванът е 2215 евро в западната част на страната и 1940 евро - в източната. Страната подкрепя финансово безработните си от 6 до 24 месеца.

Безработните в Обединеното кралство могат да разчитат само на 381 евро месечно в продължение най-много на половин година.

В Италия обезщетенията за безработица зависят в коя област са се трудили хората, останали без постоянно препитание. Срокът на изплащане е 240 дни или 360 при възраст над 50 години. Месечният максимум на помощите е 931 евро за получавалите заплата до 2014 евро месечно. Ако безработният е получавал над тази заплата, то помощите му са 1119 евро.

В Испания безработните могат да разчитат на държавната хазна от 4 месеца до 2 години при максимален размер от 1397 евро.

В Дания безработните получават обезщетения максимум две години, а сумата е около 2295 евро.

Белгия предлага най-изгодните условия за компенсации при безработица, които са 65 на сто от последната заплата през първите три месеца, а след това сумата е равна на 60 на сто от получаваното трудово възнаграждение. Като цяло помощите не могат да превишават 1541 евро.

В Австрия безработните получават помощи от 3 до 38 месеца с максимален размер от 144,75 евро на ден.

В Швейцария обезщетенията при безработица зависят от възрастта и срока на внасяне на осигуровки и могат да се получават от 200 до 520 дни при максимален размер от 6986 евро.

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: