Нова дума

Домашните помощници не са добре защитени

1 ноември 2012

Домашните помощници в Европа нямат идентична правна защита с останалите трудово заети хора. Това отбелязват специалистите от Международната организация по труда (MOT) и като мярка предлагат въвеждането на Конвенция №189 – „Достоен труд за надомните работници”. Тя ще влезе в сила през следващата година.

Един от проблемите според специалистите на МОТ е, че официалните данни не успяват да отразят реалния брой на работниците в този сектор. Статистическата служба на Германия например показва, че има около 700 хил. хора с такава професия в страната. Но местните синдикати смятат, че над 2.4 млн. домакинства имат домашна помощница.

„Основният проблем е, че този вид заетост рядко се възприема като истинска форма на работа. Предизвикателството пред много от домашните работници в Европа е, че те попадат в сивата икономика или са незаконни мигранти”, коментира Джон Кели, регионален мениджър на националния орган за трудовите права в Ирландия. Ето защо е изключително трудно за инспекторите по труда да идентифицират и съответно – да предотвратят евентуални злоупотреби.

Някои европейски държави като Франция, Испания и Белгия обаче предприемат мерки за ограничаване на сивата икономика по отношение на надомните работници. Програма в Белгия например позволява тези служители да имат официален документ за трудова заетост, докато работодателите им могат да се ползват от държавна субсидия, която да покрива част от възнаграждението и осигуровките на работниците. По този начин се стимулират легалните отношения и от двете страни.

 

Целият текст е публикуван в брой 462 на "Нова дума".

Сподели в:  facebook twitter google+
Коментирай

Коментари: